Wydawnictwo

Nowości

Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012 | D. Apanel. | Toruń, 2014. | PEDAGOGIKA
cena: 63,00 zł
cena: 50,40 zł
cena: 37,80 zł
cena: 30,00 zł
cena: 34,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 36,00 zł
cena: 44,80 zł
cena: 44,10 zł

A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne

 • Kod: UZGF 011
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Cena: 30,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Radziewicz-Winnicki Andrzej
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 238
 • ISBN: 978-83-7842-152-8
 • oprawa: Miękka

Przygotowane do druku kolejne opracowanie zwarte – zapewne ostatnie charakteryzujące się swoistą narracją – w dalszym ciągu jest poświęcone wybranym problemom publicznym towarzyszącym przeobrażeniom kulturowo-społecznym i ekonomicznym dokonującym się na świecie w dobie kryzysu, są one postrzegane przeze mnie z rodzimej, a więc z narodowej perspektywy, jak również w pryzmacie reprezentowanych na co dzień specjalności, tj. pedagogiki społecznej, a zarazem socjologii wychowania/oświaty.
Książka ta staje się ponownym, ale i nowym oglądem na wiele zjawisk w dobie kryzysu, z którymi się stale borykamy. Ufam, że zawarta w tej pracy wiedza pozwoli nakreślić Czytelnikom priorytety rozwoju, rozważyć unijne perspektywy i cele, powrócić do procesów żywiołowych, które zawsze stanowiły – nawet w czasie prosperity – uniwersalną kategorię pojęciową. W przyjętym założeniu może się ona przyczynić do wykorzystania przywołanych treści do modyfikacji prezentowanego przejawu zachowania jednostkowego i zbiorowego w skalach: mikro- i makrospołecznej (Kwaśniewicz, 2000, s. 211).
Książka jest kontynuacją innych moich prac zwartych o wspólnym rodowodzie tematycznym. Parafrazując, mogę chyba zaryzykować skrótową zainicjowaną przed dwudziestu laty tematykę, która dotyczyła zmian normatywno-instytucjonalnych oraz mentalnych, towarzyszących zmianie społecznej, a roli i zadaniom, którym sprostać próbują bliskie mi nauki społeczne. Pozostaje przy tym stały niedosyt i brak ostatecznej odpowiedzi na podstawowe pytanie: Czy mamy obecnie do czynienia z innowacyjnością czy też wyjątkową stagnacją i konserwatyzmem?
[...] Niniejszą książkę można traktować – z jednej strony – jako przygotowane do druku pomocnicze materiały źródłowe do nauczania takich przedmiotów, jak: pedagogika społeczna, socjologia wychowania (edukacji) czy też socjologia transformacji. Podjęcie takiego przedsięwzięcia jest uzasadnione dużą liczbą osób studiujących zróżnicowane specjalności pedagogiczne na studiach dziennych, wieczorowych bądź zaocznych, a także grupą licznych doktorantów (por. Kwieciński, 2012, s. 2), do których kieruję niniejsze opracowanie. Tendencjom stałego (do niedawna) wzrostu liczby słuchaczy na poszczególnych kierunkach studiów pedagogicznych niestety nie towarzyszył dynamiczny wzrost liczby publikacji. Niektóre z nich ukazały się w niskonakładowych opracowaniach zwartych, z reguły w pracach, które nie doczekały się kolejnych wznowień. Natomiast z drugiej strony gromadzenie, kumulowanie czy sygnalizowanie wielu faktów nie jest całkowicie niezależne od poziomu teoretycznego danej dyscypliny/subdyscypliny. Selekcja spośród wszystkich uzyskanych w trakcie prowadzenia eksplikacji bądź spisu zjawisk i zdarzeń może przecież stanowić wiarygodną podstawę do formułowania wielu uogólnień stanowiących podstawę do naszych sprawczych i intencjonalnie podejmowanych oddziaływań (por. Śliwerski, 2011, s. 7-8). Każdy szkic/esej poprzedza komentarz autorski, spełniający rolę przewodnika w obszernym przecież labiryncie informacji natury socjopedagogicznej.

Fragment Przedmowy

Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej | T. Nowacki | Warszawa, 2000. | PEDAGOGIKA
T. Nowacki Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej
17,00 zł
25,00 zł
Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć |
D. Seredyńska. | Bydgoszcz, 2011. | PEDAGOGIKA; PSYCHOLOGIA
D. Seredyńska. Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć
33,60 zł
Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej | I D. Lalak. | Warszawa, 2010.| PEDAGOGIKA
I D. Lalak. Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej
42,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Zrozumieć swój czas | H. Moroz. | Wyd. II. | Kraków, 2006. | PEDAGOGIKA
H. Moroz. Zrozumieć swój czas
21,00 zł
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III | | Kielce, 2014. | PEDAGOGIKA
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
26,90 zł
Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych| J.M. Garbula.| Olsztyn, 2010.| PEDAGOGIKA
J.M. Garbula. Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych
35,70 zł
Zmiany w pedagogice przełomu stuleci : wybrane zagadnienia | T. Gumła (red.). | Ostrowiec Świętokrzyski, 2011. | PEDAGOGIKA
T. Gumła (red.). Zmiany w pedagogice przełomu stuleci : wybrane zagadnienia
37,50 zł