Wydawnictwo

Nowości

Zaangażowania polityczne młodzieży | B. Przybylski. | ECE, Toruń, 2014. | SOCJOLOGIA
cena: 39,20 zł
cena: 36,40 zł
cena: 39,00 zł
cena: 50,40 zł
cena: 32,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 36,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 39,00 zł

U. Bartnikowska. A. Żyta.Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc

 • Kod: AKA 022
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" s.c.
 • Cena: 24,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Bartnikowska U.; Żyta A.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2007
 • ISBN Kod: 9788389163271
 • ISBN: 83-8916-327-1
 • Autor: Bartnikowska U.; Żyta A.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2007
 • ISBN Kod: 9788389163271
 • ISBN: 83-8916-327-1
 • Autor: Bartnikowska U.; Żyta A.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2007
 • ISBN Kod: 9788389163271
 • ISBN: 83-8916-327-1

Książka zawiera wyniki retrospektywnych badań nad procesem dorastania osób niepełnosprawnych, przywołuje ich wspomnienia dotyczące własnej rodziny i doświadczeń edukacyjnych. Badani wypowiadają się także odnośnie doświadczeń dorosłego życia, relacji interpersonalnych w kontekście procesu integracji społecznej. Omówione zostały lęki i obawy towarzyszące doświadczeniom życiowym oraz planom na przyszłość. Książka uzyskała bardzo pozytywne recenzje wydawnicze. I tak prof. dr hab. Władysław Dykcik pisze m.in.: "Recenzowana praca jest udaną próbą zastosowania podejścia jakościowego w autobiograficznych badaniach dotyczących przebiegu życia młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością. W badaniach tych poznawczo cenne są szczególnie opinie i oceny samych jednostek żyjących z niepełnosprawnością, obejmujące sprawy dla nich najważniejsze, najpilniejsze, najboleśniejsze, a ujawniające się w perspektywie minionego dzieciństwa, młodości i aktualizującej się właśnie dorosłości"
Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Żywe lalki : powrót seksizmu | N. Walter. | Czarna Owca, Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; KULTURA
N. Walter. Żywe lalki : powrót seksizmu
34,90 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi | J. Niedbalski. |Łódź, 2013. | SOCJOLOGIA ; PEDAGOGIKA SPECJALNA
J. Niedbalski. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi
39,90 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć kulturę popularną | I J. Fiske. | Kraków, 2010. | SOCJOLOGIA KULTURY
I J. Fiske. Zrozumieć kulturę popularną
28,80 zł
36,00 zł
Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1 | M. Kostka-Szymańska; 
A. Siudem (red.). | Lublin, 2013. | PSYCHOLOGIA; SOCJOLOGIA; EDUKACJA
M. Kostka-Szymańska; A. Siudem (red.). Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1
35,70 zł