Wydawnictwo

Nowości

Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej | M. Strzyżewski (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
cena: 46,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 49,90 zł
cena: 46,00 zł
cena: 68,00 zł
cena: 49,90 zł

A. Markuszewska (red.). Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie

 • Kod: UMKW 188
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 46,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Markuszewska Agnieszka (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 298 + fot.
 • ISBN Kod: 9788323132745
 • ISBN: 978-83-231-3274-5
 • oprawa: Twarda

Poetyckie przestrzenie życia i artystowskie pozy Krasińskiego, który piękno formy i sposobu bycia nierzadko stawiał nad oryginalność literackich pomysłów, kosztem szczerości zachowań czy autentyczności wewnętrznego przeżycia, stanowiły podstawę myślenia o twórczej aktywności człowieka, funkcjach poezji lub niczym nieskrępowanej wyobraźni, określającej miejsce artysty w romantycznej hierarchii świata. Tajemnice ludzkich namiętności, pierwsze miłosne uniesienia tudzież malowniczość górskich krajobrazów (okres warszawskiej i genewskiej młodości), a następnie szczegółowa obserwacja wydarzeń społeczno-politycznych czy ruchów niepodległościowych inspirowały do podjęcia artystycznych poszukiwań, lirycznych rozważań o istocie świata, prób opisu praw historii. […] Krasiński – jako artysta totalny, przenoszący myśli i emocje w sferę romantycznych wizji literackich – w relacjach z Nieskończonością odnajdywał bliskie sobie twarze, a ziemskie uczucie do drugiego człowieka zrównywał z potęgą miłości niebiańskiej. […] Bogactwo i przepych twórczości literackiej Zygmunta Krasińskiego zrodziły nową przestrzeń estetycznego przeżycia i nowe światy artystyczne. Utwory poety inspirowały polskich (także zagranicznych) muzyków, malarzy, rzeźbiarzy i ilustratorów, stając się źródłem natchnienia i niebanalnych pomysłów.

Ze wstępu Agnieszki Markuszewskiej

SPIS TREŚCI
Wstęp / 7

Grażyna Halkiewicz-Sojak
Czy filozof może być prorokiem? Przyczynek do poezji historiozoficznej Zygmunta Krasińskiego / 9

Maciej Szargot
Romantyk pisze modlitewnik. Wokół [Modlitw] Krasińskiego / 19

Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego w kontekście wiersza Bóg mi odmówił tej anielskiej miary / 35

Elżbieta Dąbrowicz
Agaj-Han jako świadectwo lektury Dziejów panowania Zygmunta III Juliana Ursyna Niemcewicza / 61

Daniel Kalinowski
Od fascynacji do negacji. Mit Wschodu w Agaj-Hanie / 83

Grażyna Tomaszewska
Światło, które niczego nie oświeca. Obraz Boga w Nie-Boskiej komedii / 103

Magdalena Dalman
Bóg jak czarne słońce. O obrazowaniu symbolicznym w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego / 121

Bernadetta Kuczera-Chachulska
Między realizmem obserwacji a wizją. Proces twórczy i wartość jego rezultatu na przykładzie pierwszej części Nie-Boskiej komedii / 135

Piotr Chlebowski
Irydiona podróż do kresu nocy / 145

Ewa Hoffmann-Piotrowska
Krasiński i mistyka / 161

Elżbieta Powązka
Amor sacer, amor profanus. O doświadczeniu mistycznym podmiotu lirycznego Ułamka naśladowanego z Glozy św. Teresy Zygmunta Krasińskiego / 189

Olga Płaszczewska
Zygmunt Krasiński wobec sztuk pięknych / 207

Edyta Chlebowska
Recepcja twórczości Krasińskiego w sztukach plastycznych / 229

Małgorzata Sokalska
Śladami pieśni. O kilku aspektach muzycznej recepcji twórczości Krasińskiego / 247

Mirosław Strzyżewski
Krasiński w więzieniu Chillon. Szkic podróżny z „fragmentami” szwajcarskimi w tle / 267

Indeks osobowy / 289
Krasiński w Chillonie. Aneks fotograficzny / 299

Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii | M. Bizior--Dombrowska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Bizior--Dombrowska (red.). Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii
46,00 zł
Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej | M. Strzyżewski (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Strzyżewski (red.). Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej
46,00 zł
Zygmunt Heryng (1854-1931) : biografia lewicowego intelektualisty| 
M. Sikorska-Kowalska.| Łódź, 2011.| BIOGRAFIE
M. Sikorska-Kowalska. Zygmunt Heryng (1854-1931) : biografia lewicowego intelektualisty
42,00 zł
Zwyczajne zycie w niezwyczajnych czasach : wspomnienia | Aleksandra Frenkel-Czarniecka.| Warszawa, 2011. | BIOGRAFIE
Aleksandra Frenkel-Czarniecka. Zwyczajne zycie w niezwyczajnych czasach : wspomnienia
26,00 zł
Żołnierz Południa Generał Robert E. Lee (1807-1870) | T. Toporowski. |
Toruń, 2012.| HISTORIA ; USA: BIOGRAFIE
T. Toporowski. Żołnierz Południa Generał Robert E. Lee (1807-1870)
47,00 zł
Zamęt | P.S. Załuski. | Wrocław, 2011. | BIOGRAFIE
P.S. Załuski. Zamęt
59,40 zł
Za, a nawet przeciw : zagadka Lecha Wałęsy | P. Semka. | m, Kraków, 2013. | BIOGRAFIE
P. Semka. Za, a nawet przeciw : zagadka Lecha Wałęsy
45,00 zł
Z ziemi włoskiej dla Polski : Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku | J. Piskurewicz. | Warszawa, 2012. | HISTORIA ; BIOGRAFIE
J. Piskurewicz. Z ziemi włoskiej dla Polski : Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku
31,00 zł