Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Postać Czarodzieja w literaturze fantasy : J.R. Tolkien, A. Sapkowski, J.K. Rowling | A. Bartnicka | Toruń, 2014. | LITERATUROZNAWSTWO
cena: 42,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 28,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 30,00 zł
cena: 38,00 zł

A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej

 • Kod: ELI 385
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy
 • Cena: 29,40 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Mosalik Alina; Kołodziejska Zuzanna (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 210
 • ISBN: 978-83-7151-053-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Mosalik Alina; Kołodziejska Zuzanna (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 210
 • ISBN: 978-83-7151-053-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Mosalik Alina; Kołodziejska Zuzanna (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 210
 • ISBN: 978-83-7151-053-3
 • oprawa: Miękka

Spis treści

 

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Eugenia Prokop-Janiec, Tożsamość, inność, różnica w zapisach

międzywojennej prozy polsko-żydowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Stanisław Obirek, Odnaleziona tożsamość żydowska Aleksandra Hertza. . . . . . 21

Bella Szwarcman-Czarnota, Od żydowskich Żydów do polskich Żydów.

Wstęp do archeologii rodzinnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Magda Sara Szwabowicz, Polski Żyd piszący po hebrajsku. Problem

tożsamości w okresie międzywojennym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Maria Antosik-Piela, Egzotyzm w polsko-żydowskiej literaturze narodowej . . . . 52

Zuzanna Marek, „Oglądane z pokładu” – odkrywanie tożsamości

w podróży. Twórczość Andy Eker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Alina Molisak, Tuwim i queer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Shoshana Ronen, Ozjasz Thon – rabin, syjonista i polski patriota . . . . . . . . . . . 82

Zuzanna Kołodziejska, Czym jest literatura polsko-żydowska

w świetle dyskusji w Izraelicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Ela Bauer, Kochanka, niania czy służąca: dysputa o jidysz

w żydowsko-polskim środowisku fin de siècle’u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Magdalena Ruta, Literatura jako miejsce negocjowania tożsamości?

Obraz relacji polsko-żydowskich w pisarstwie Kalmana Segala

na tle literatury jidysz w PRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Monika Adamczyk-Garbowska, Piewca brzydko mówiących? Miejsce

języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego. . . . . . . . . . . . . . 128

Katrin Steffen, „Żydowska polskość” jako koncepcja tożsamości

w polsko-żydowskiej prasie okresu międzywojennego i jej dziedzictwo

w Naszej Trybunie w latach 1940–1952. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Beata Przymuszała, Skaza żydowskości – problem tożsamości etnicznej

w tekstach poetyckich z czasów Zagłady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

– 6 –

Małgorzata Domagalska, Diabeł Żyd. Kilka słów o poezji Adama Szypera. . . . 164

Aleksandra Ubertowska, Kręgi obcości, podwójne wyjście. Projekt

autobiograficzny Michała Głowińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Mieczysław Dąbrowski, Rody polsko-żydowskie: dyskursywizacja

tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Żydowska tradycja i literacka nowoczesność | B. Witte. | Warszawa, 2012. | Terminus Akademia | LITERATUROZNAWSTWO ; FILOZOFIA
B. Witte. Żydowska tradycja i literacka nowoczesność
65,00 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Ziemia Święta w dobie romantyzmu : Antologia | D. Kulczycka. | Zielona Góra, 2013. | LITERATUROZNAWSTWO
D. Kulczycka. Ziemia Święta w dobie romantyzmu : Antologia
43,50 zł
Zdrada małżeńska : w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich | N. Kapuścińska-Kmiecik. | Łódź, 2013. | HISTORIA ; SOCJOLOGIA; PSYCHOLOGIA; LITERATUROZNAWSTWO
N. Kapuścińska-Kmiecik. Zdrada małżeńska : w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich
48,30 zł
Zamiast eposu : rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej| A. Fitas.| Lublin, 2011.| Literatura współczesna - pisarze i problemy, 12; LITERATURA
A. Fitas. Zamiast eposu : rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej
35,00 zł
Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, cz. III | M. Piotrowska; T. Szczerbowski (red.). | Kraków, 2006. |LITERATUROZNAWSTWO
M. Piotrowska; T. Szczerbowski (red.). Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, cz. III
18,00 zł
24,00 zł
Z historią literatury w tle : daty, osoby, miejsca | D. Kulesza. | Białystok, 2011. | LITERATUROZNAWSTWO
D. Kulesza. Z historią literatury w tle : daty, osoby, miejsca
30,00 zł
Wychodzenie z "Cienia imperium" : wątku postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku | H. Goska. | Kraków, 2015. | Modernizm w Polsce | LITERATUROZNAWSTWO
H. Goska. Wychodzenie z "Cienia imperium" : wątku postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku
39,00 zł