Wydawnictwo

Nowości

Grunwald w świadomości społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX i XX wieku | R. Knyspel-Kopeć. | Toruń, 2014. | HISTORIOGRAFIA
cena: 29,40 zł
cena: 43,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 59,90 zł
cena: 44,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 49,90 zł

W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786

 • Kod: UŁ WYD 648
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
 • Cena: 69,30 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Filipczak Witold
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Łódź
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 674
 • ISBN Kod: 9788375257632
 • ISBN: 978-83-7525-763-2
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Filipczak Witold
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Łódź
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 674
 • ISBN Kod: 9788375257632
 • ISBN: 978-83-7525-763-2
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Filipczak Witold
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Łódź
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 674
 • ISBN Kod: 9788375257632
 • ISBN: 978-83-7525-763-2
 • oprawa: Miękka

Analiza życia sejmikowego prowincji wielkopolskiej pozwala na wyciągnięcie szeregu wniosków istotnych dla uchwycenia mechanizmów politycznych rządzących życiem parlamentarnym w Polsce w okresie poprzedzającym Sejm Czteroletni.
Na tle ogólnych cech kultury politycznej epoki staropolskiej na uwagę zasługuje wyraźne rozchodzenie się tematyki instrukcji poselskich i problematyki wystąpień sejmowych reprezentantów szlachty. Postulaty formułowane przez sejmiki przedsejmowe w większości nie były nawet wnoszone pod obrady, zaś szanse ich realizacji były bliskie zeru.
Dotyczyło to zwłaszcza propozycji w sprawach lokalnych. Żadna z sejmikowych inicjatyw uregulowania problemów poszczególnych województw, ziem oraz powiatów prowincji nie doczekała się w latach 1780–1786 realizacji.
Podobnie wyglądała sytuacja w innych częściach Rzeczypospolitej…
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł
Zwierzęcy punkt widzenia : inna wersja historii | E. Baratay. | Wydawnictwo w podwórku, Gdańsk, 2014. | HISTORIA
E. Baratay. Zwierzęcy punkt widzenia : inna wersja historii
46,00 zł