Wydawnictwo

Nowości

Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku |R. Pichalski. | Toruń, 2014. | PSYCHOLOGIA; SOCJOLOGIA; PEDAGOGIKA; GERONTOLOGIA
cena: 28,00 zł
cena: 76,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 30,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 34,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 39,00 zł

M. Kielar-Turska (red.). Żyć wspólnie, odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele

 • Kod: IMP 490
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"
 • Cena: 24,00 zł30,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: M. Kielar-Turska
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 164
 • ISBN: 978-83-7308-604-3
 • ISBN kod: 9788373086043
 • oprawa: Miękka

Niniejsza publikacja, zawierająca wykłady plenarne wygłoszone na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, stwarza okazję do refleksji nad psychologicznymi problemami człowieka XXI wieku, z jakimi zetkną się psychologowie zarówno w rozważaniach teoretycznych i naukowych badaniach empirycznych, jaki i w praktyce pedagogicznej.
Idea żyć wspólnie nawiązuje do przedstawionej w raporcie UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, koncepcji filarów edukacji Jacques’a Delorsa, wśród których wyróżnia on taki aspekt kształcenia budujący podstawy wiedzy jednostki, jak: uczyć się, by współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej. Podczas Zjazdu zwrócono uwagę na historyczny aspekt idei żyć wspólnie, potrzebę budowania związków między dokonaniami psychologów z różnych krajów, konieczność tworzenia związków między teorią a praktyką psychologiczną, a także odnajdywano powiązania między dokonaniami naukowców z różnych rodzimych ośrodków naukowych.
Życie ze złością : jak sobie poradzić z napadami złości u siebie i najbliższych osób | R. Potter-Efron. | Gdańsk, 2007. | PSYCHOLOGIA
R. Potter-Efron. Życie ze złością : jak sobie poradzić z napadami złości u siebie i najbliższych osób
13,93 zł
19,90 zł
Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu : psychologiczne ścieżki współzależności | A.M. Zawadzka; M. Górnik-Durose (red.). |
Sopot, 2010. | PSYCHOLOGIA
A.M. Zawadzka; M. Górnik-Durose (red.). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu : psychologiczne ścieżki współzależności
44,90 zł
Życie poza schematem : analiza biografii twórców | K. Lasocińska. | Łódź, 2011. | BIOGRAFISTYKA; PSYCHOLOGIA
K. Lasocińska. Życie poza schematem : analiza biografii twórców
32,00 zł
Życie pod nadzorem : jak wytrwać z maniakami kontroli w domu i w pracy |B. Baker. | Kielce, 2011. | PSYCHOLOGIA
B. Baker. Życie pod nadzorem : jak wytrwać z maniakami kontroli w domu i w pracy
19,90 zł
Życie po piciu | K. Bosowska. | Kraków, 2013. | PSYCHOLOGIA
K. Bosowska. Życie po piciu
19,50 zł
Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć |
D. Seredyńska. | Bydgoszcz, 2011. | PEDAGOGIKA; PSYCHOLOGIA
D. Seredyńska. Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć
33,60 zł
Życie i praca : jak znaleźć czas na wszystko | D. Allen. | Sopot, 2012. | PSYCHOLOGIA
D. Allen. Życie i praca : jak znaleźć czas na wszystko
34,90 zł
Życie człowieka w realiach współczesności | A. Bartniczak. | Poznań, 2011. | 
NAUKA; FILOZOFIA; PSYCHOLOGIA
A. Bartniczak. Życie człowieka w realiach współczesności
29,00 zł