Wydawnictwo

Nowości

Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce | J. Puchała; M. Kowalska (red.). | Toruń, 2014. | POLITYKA ; EKONOMIA; UE
cena: 37,80 zł
cena: 43,05 zł
cena: 63,00 zł
cena: 19,90 zł
cena: 39,00 zł
cena: 33,00 zł
cena: 29,90 zł
cena: 56,00 zł
cena: 55,00 zł

Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach

 • Kod: KAS 435
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.
 • Cena: 37,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Krasnodębski Zbigniew
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 318
 • ISBN Kod: 97883626238193
 • ISBN: 978-83-626238-19-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Krasnodębski Zbigniew
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 318
 • ISBN Kod: 97883626238193
 • ISBN: 978-83-626238-19-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Krasnodębski Zbigniew
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 318
 • ISBN Kod: 97883626238193
 • ISBN: 978-83-626238-19-3
 • oprawa: Miękka

Książka o współczesnych Niemczech, ich miejscu w Europie, polityce, kulturze i życiu intelektualnym. Jej autor analizuje powody i przejawy ewolucji politycznej największego państwa UE i ukazuje skutki tej przemiany, w tym zwłaszcza te, które bezpośrednio dotykają Polski.
Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej | 
W. Kotowicz. | Toruń, 2012. | POLITOLOGIA
W. Kotowicz. Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej
38,00 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł
Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej | R. Piwowarski. | Łódź, 2012. | 
EKONOMIA; POLITYKA
R. Piwowarski. Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej
29,40 zł
Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa : doświadczenia polskie | R. Wiszniowski. | Toruń, 2013. | POLITYKA
R. Wiszniowski. Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa : doświadczenia polskie
25,50 zł
Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast | P. Swaniewicz; 
J. Krukowska; P. Nowicka. | Warszawa, 2011. | POLITYKA
P. Swaniewicz; J. Krukowska; P. Nowicka. Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast
33,60 zł
Zakazany pieniądz | A. Piński; J. Piński. | Penelopa, Warszawa, 2013. | EKONOMIA; POLITYKA ; UE
A. Piński; J. Piński. Zakazany pieniądz
25,00 zł
Zakazane bogactwo | A. Piński. | Penelopa, Warszawa, 2013. | EKONOMIA; POLITYKA; UE
A. Piński. Zakazane bogactwo
25,00 zł
Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 1956-1970 | 
M. Sirecka-Wołodko. | Toruń, 2011. | POLITYKA ; KULTURA; HISTORIA
M. Sirecka-Wołodko. Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 1956-1970
35,50 zł