Wydawnictwo

Nowości

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne | A. Gawrońska-Baran. | Warszawa, 2014. | Monografei/prawo handlowe | PRAWO
cena: 89,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 39,00 zł

T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym

 • Kod: DIFF 005
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Cena: 30,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Braniecki Tadeusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 142
 • ISBN Kod: 9788376417905
 • ISBN: 978-83-7641-790-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Braniecki Tadeusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 142
 • ISBN Kod: 9788376417905
 • ISBN: 978-83-7641-790-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Braniecki Tadeusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 142
 • ISBN Kod: 9788376417905
 • ISBN: 978-83-7641-790-5
 • oprawa: Miękka

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) pozwala wnioskodawcom na odzyskanie części poniesionych kosztów. O zwrot może się ubiegać osoba fizyczna, która poniosła wydatki na budowę budynku mieszkalnego; nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrotem objęte są wydatki, poniesione począwszy od dnia 1 maja 2004 r. (udokumentowane imiennymi fakturami VAT) wyłącznie na materiały budowlane, których symbole PKWiU zostały enumeratywnie określone w wykazach materiałów budowanych ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
 
Spis treści:
Wstęp
 
Rozdział I. Procedura uchwalenia ustawy
1. Projekty ustaw
   1.1. Ustawa o VZM
   1.2. Ustawa o kompensacie
2. Prace parlamentarne i uchwalenie ustawy
3. Nowelizacje
 
Rozdział II. Podmioty uprawnione do zwrotu
 
Rozdział III. Tytuł prawny i zakres robót budowlanych kwalifikujących się do zwrotu
1. Tytuł prawny i prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   1.1. Tytuł prawny
   1.2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2. Pozwolenie na budowę
3. Zakres przedmiotowy
   3.1. Budowa
   3.2. Nadbudowa lub rozbudowa oraz przystosowanie budynku niemieszkalnego
   3.3. Remont
 
Rozdział IV. Wydatki podlegające zwrotowi

1. Wykazy materiałów budowlanych
   1.1. Ministra Transportu i Budownictwa z 2005 r.
   1.2. Ministra Infrastruktury z 2010 r.
2. Dokumentowanie poniesionych wydatków
   2.1. Aktualna podstawa prawna – rozporządzenie MF z 2011 r.
   2.2. Archiwalne akty prawne dotyczące wystawiania faktur VAT
      2.2.1. Rozporządzenie MF z 2004 r.
      2.2.2. Rozporządzenie MF z 2005 r.
      2.2.3. Rozporządzenie MF z 2008 r.
3. Zakup materiałów budowlanych
4. Obliczanie kwoty zwrotu
 
Rozdział V. Postępowanie w sprawie zwrotu
1. Uregulowania ustawy VZM
   1.1. Zagadnienia ogólne.
   1.2. Wniosek o zwrot (VZM-1)
2. Uregulowania Ordynacji podatkowej
   2.1. Ogólne zasady postępowania
   2.2. Wyłączenie pracownika (naczelnika) organu
   2.3. Pełnomocnicy
   2.4. Doręczenia
   2.5. Wezwania
   2.6. Protokoły
   2.7. Udostępnianie akt
   2.8. Dowody
   2.9. Zawieszenie postępowania
   2.10. Decyzje
   2.11. Postanowienia
   2.12. Odwołania
   2.13. Zażalenia
   2.14. Wznowienie postępowania
   2.15. Kary porządkowe
 
Rozdział VI. Odpowiedzialność karna skarbowa
Załączniki. Akty prawne i wzory formularzy

Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł
Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku | A. Bień-Kacała. | Toruń, 2013. | PRAWO
A. Bień-Kacała. Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
64,00 zł