Wydawnictwo

Nowości

Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku | A. Kozyrska. | ECE, Toruń, 2014. | PRAWO; TEOLOGIA; POLITOLOGIA
cena: 49,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 89,00 zł

A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim

 • Kod: UŁ WYD 165
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
 • Cena: 20,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Liszewska Agnieszka; Skotnicki Krzysztof (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Łódź
 • Rok: 2006
 • ilość stron: 128
 • ISBN: 83-7171-974-4
 • oprawa: Miękka

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie stanowi zbiór artykułów wygłoszonych na konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, która odbyła się 16 maja 2005 r. w Łodzi. Z uwagi na to, że jubileusz 60-lecia istnienia Uniwersytetu Łódzkiego, w tym także Wydziału Prawa i Administracji UŁ, zbiegł się z obchodami roku niemieckiego w Polsce, tematem konferencji były związki prawa niemieckiego z prawem polskim. Tak szeroko ujęty temat umożliwił prezentację problematyki wzajemnych relacji między prawem polskim a niemieckim zarówno w ujęciu historycznym, jak też w zakresie poszczególnych dyscyplin prawniczych. Dlatego też w przedstawionym opracowaniu znajdują się referaty dotyczące historii prawa niemieckiego w Polsce oraz opracowania z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, postępowania cywilnego, prawa administracyjnego i finansowego, wreszcie także z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Całość poprzedza wystąpienie Dziekana WPiA Pani Profesor Marii Królikowskiej-Olczak, która przypomniała historię powstania i rozwoju łódzkiego Wydziału Prawa, a także sylwetki najwybitniejszych uczonych, którzy tę historię tworzyli i nadal tworzą. Organizatorami konferencji byli: Wydział Prawa i Administracji UŁ oraz działająca w Łodzi Fundacja Festiwal Dialogu Czterech Kultur.
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł
Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku | A. Bień-Kacała. | Toruń, 2013. | PRAWO
A. Bień-Kacała. Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
64,00 zł