Wydawnictwo

Nowości

Etyka i literatura : antologia tekstów | A. Głąb (red.). | Lublin, 2014. | FILOZOFIA
cena: 32,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 59,90 zł
cena: 49,90 zł
cena: 44,00 zł
cena: 35,70 zł
cena: 69,90 zł
cena: 35,00 zł
cena: 24,00 zł

A. Dupeyrix. Zrozumieć Habermasa

 • Kod: OFN2 001
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Cena: 56,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Dupeyrix Alexandre
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2014
 • ISBN Kod: 9788377370568
 • ISBN: 978-83-7737-056-8
 • oprawa: Twarda
 • Autor: Dupeyrix Alexandre
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2014
 • ISBN Kod: 9788377370568
 • ISBN: 978-83-7737-056-8
 • oprawa: Twarda

Alexandre Dupeyrix - filozof, wybitny znawca współczesnej filozofii niemieckiej i tłumacz prac Jürgena Habermasa na francuski.
Comprendre Habermas jest zwartym systematycznym i wykładem najważniejszych elementów myśli wybitnego współczesnego filozofa i socjologa niemieckiego Jürgena Habermasa (1929), który stał się o głośny dzięki swym pracom dotyczącym przestrzeni publicznej i filozofii języka. Myśl Habermasa jest połączeniem tradycji filozofii kontynentalnej z filozofią północno amerykańską. Najważniejsze teorie Habermasa są dyskutowane w całym świecie. Jego dzieło stało się w obszarze myśli współczesnej impulsem do najszerzej bodaj debaty.
Dupeyrix wiedzę na temat dzieła Habermasa podaje w sposób skondensowany i klarowny. Wykładem swym obejmuje kwestie:
- człowieka (język, moralność i tożsamość);
- historii (więź z tradycją materialistyczną, znakomicie wyłożona teoria nowoczesności i zwrot Habermasa ku teologii);
- społeczeństwa (szeroka analiza rzeczywistości społecznej wg Habermasa);
- postawy obywatelskiej (rozpatrywanej w ramach legalności i legitymizacji, prywatności i publiczności);
- wreszcie kwestię pluralizmu.
Precyzyjnie są tu wyjaśnione najważniejsze punkty zwrotne filozofii Habermasa. Wykład ma postać dialogu z dawnymi teoriami. Jest nadto intrygującym spojrzeniem na nowoczesność przez pryzmat myśli Habermasa. Dupeyrix stawia serie odkrywczych pytań i wątpliwości, zmuszając czytelnika do aktywności i otwierając przed badaczami i studentami szerokie horyzonty poznawcze.
Podręcznik będzie wykorzystywana przez wykładowców i studentów wielu dyscyplin humanistycznych: filozofii i socjologii, kulturoznawstwa, a także filologii, historii.
Książkę czyta się ją jednym tchem, niczym powieść.
Żydowska tradycja i literacka nowoczesność | B. Witte. | Warszawa, 2012. | Terminus Akademia | LITERATUROZNAWSTWO ; FILOZOFIA
B. Witte. Żydowska tradycja i literacka nowoczesność
65,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Życie człowieka w realiach współczesności | A. Bartniczak. | Poznań, 2011. | 
NAUKA; FILOZOFIA; PSYCHOLOGIA
A. Bartniczak. Życie człowieka w realiach współczesności
29,00 zł
Związek i partnerstwo : Yin-Yang w miłości | N.C. Demetry. | GWP, Sopot, 2012. | PSYCHOLOGIA ; FILOZOFIA
N.C. Demetry. Związek i partnerstwo : Yin-Yang w miłości
29,90 zł
Zrozumieć Fenomenologię : konkretna praktyka I N. Depraz. Warszawa, 2010. (Prolegomena) ( FILOZOFIA )
Zrozumieć Fenomenologię : konkretna praktyka I N. Depraz. Warszawa, 2010. (Prolegomena) ( FILOZOFIA )
54,00 zł
Źródła i sens komunizmu rosyjskiego | A. Bierdiajew. | Kęty, 2006. | (Biblioteka Europejska) | FILOZOFIA
A. Bierdiajew. Źródła i sens komunizmu rosyjskiego
25,95 zł
34,60 zł
Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrónoważonego rozwpju | W. Tyburski (red.). | Toruń, 2011. | EKOFILOZOFIA; EKOPEDAGOGIKA
W. Tyburski (red.). Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrónoważonego rozwpju
36,00 zł
Zasady filozofii | Descartes. | Kety, 2001. | (Biblioteka Europejska) | FILOZOFIA
Descartes. Zasady filozofii
33,04 zł
47,20 zł