Wydawnictwo

Nowości

Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce | T. Janicki. | Toruń, 2014. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 39,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 38,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 63,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 23,00 zł

A. Burgiel. Znaczenie naśladownictwa i wpływów społecznych w zachowaniach konsumentów

 • Kod: AEKT 088
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 20,25 zł27,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Burgiel Aleksandra
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2005
 • ilość stron: 165
 • ISBN: 83-7246-841-9
 • oprawa: Miękka

Głównym celem pracy jest charakterystyka oddziaływań społecznych jako determinanty zachowań konsumentów, prezentacja różnych typów, źródeł oraz skutków tych wpływów. Równie istotne z punktu widzenia poznawczego jest przedstawienie wyników najnowszych badań z zakresu omawianej problematyki. Część opracowania zawiera rezultaty kilku studiów poświęconych różnym aspektom oddziaływań interpersonalnych, zrealizowanych przez autorkę. Opracowanie spełnia też ważne cele metodyczne, ponieważ wskazano w nim na specyfikę studiów nad oddziaływaniami społecznymi oraz opisano główne metody stosowane w badaniach o takiej tematyce. Duży nacisk położono też na realizację celu aplikacyjnego, praca ukazuje bowiem praktyczne implikacje zebranych wiadomości.
Publikacja tego typu ma duże znaczenie jeszcze z jednego punktu widzenia. Badania nad tą problematyką były do tej pory domeną naukowców z dziedziny socjologii oraz psychologii społecznej i to ich dorobek wykorzystywali specjaliści do spraw marketingu. Zmiany zachodzące w gospodarce i społeczeństwie, a szczególnie istotne przemiany w potrzebach konsumentów oraz narastająca konkurencja sprawiają, że konieczne jest spojrzenie na kwestie oddziaływań interpersonalnych z perspektywy osób szczególnie zainteresowanych możliwością praktycznego wykorzystania tego typu informacji, to znaczy z perspektywy ekonomistów. Przedstawione rozważania mają taki właśnie interdyscyplinarny charakter, gdyż są próbą ujęcia doświadczeń socjologii i psychologii społecznej z ekonomicznego punktu widzenia. Publikacja została opracowana z myślą o kilku grupach docelowych. Przede wszystkim jest skierowana do badaczy zainteresowanych zachowaniami konsumentów i podobną problematyką, ale powinna być przydatna także dla praktyków (zarówno menedżerów dużych firm, jak i właścicieli małych przedsiębiorstw), którzy chcą wykorzystać wiedzę o konsumentach w projektowaniu skuteczniejszych strategii marketingowych. Jej odbiorcami mogą być również studenci szkół wyższych, głównie na specjalnościach marketingowych, może także stanowić lekturę uzupełniającą dla studentów socjologii i psychologii społecznej.
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł