Wydawnictwo

Nowości

Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce | T. Janicki. | Toruń, 2014. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 39,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 34,65 zł
cena: 31,50 zł
cena: 23,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 39,90 zł
cena: 24,15 zł

J. Jasińska. Zmiany w organizacjach : sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

 • Kod: FREL 004
 • Stan: 16
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: FREL Wydawnictwo Tomasz Fabiański
 • Cena: 64,90 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Jasińska Joanna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Nowy Dwór Maz.
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 548
 • ISBN Kod: 9788364691096
 • ISBN: 978-83-64691-09-6
 • oprawa: Miękka

Celem niniejszej monografii jest promocja nowych form zarządzania zmianami w organizacjach. Wskazuje ona także, że zmiany zachodzące we współczesnych organizacjach wymagają skutecznych rozwiązań i umiejętności sprawnego zarządzania.

Aby zmierzyć się z XXI wiekiem, trzeba zrozumieć stałość zmian i zaakceptować towarzyszącą im niepewność. To z kolei wymaga opanowania nowych reguł i nowego sposobu myślenia. „Stare zasady” nie wystarczą, aby zrozumieć procesy gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości.

Publikacja adresowana jest do studentów studiów wyższych, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych z szeroko pojętej dziedziny zarządzania i dziedzin pokrewnych. Opracowanie stanowi źródło wiedzy teoretycznej dla pracowników i praktyków zarządzania (menedżerów) ochrony zdrowia.

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Zmiana jako podstawowe pojęcie w charakterystyce warunków funkcjonowania organizacji

 1. Interpretacja pojęcia „zmiana” i charakterystyka pojęć bliskoznacznych
 2. Typologie zmian
 3. Źródła i strategie zmian

Rozdział 2
Zarządzanie zmianami w organizacji

 1. Pojęcie zarządzania zmianami
 2. Koncepcje struktury procesu zarządzania zmianami
 3. Podstawowe podejścia w zarządzaniu zmianami
 4. Wybrane modele badania potencjału organizacji na potrzeby zarządzania zmianami
 5. Uczestnicy procesu zarządzania zmianami
 6. Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania zmianą
 7. Miejsce i rola wiedzy w zarządzaniu zmianami
 8. Znaczenie komunikacji społecznej w zarządzaniu zmianami
 9. Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu zmianami
 10. Doradztwo jako forma wspomagania zewnętrznego procesu zarządzania zmianami
 11. Problem czasu w zarządzaniu zmianami
 12. Zarządzanie zmianami w kontekście globalizacji

Rozdział 3
Zmiany w organizacji i kryzysy mogące wynikać z ich wdrożenia

 1. Zarządzanie w organizacji
 2. Kryzys w rozwoju organizacji
 3. Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach
 4. Informacyjne podstawy pokonywania kryzysu
 5. Warunki osiągania sukcesu

Rozdział 4
Publiczne jednostki opieki zdrowotnej w Polsce jako obszar wymaganych zmian

 1. Podstawowe pojęcia związane z opieką zdrowotną
 2. Opieka zdrowotna w Polsce – historia zmian
 3. Kadra kierownicza publicznych placówek opieki zdrowotnej jako uczestnik zmian
 4. Systemy oceny jakości funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej
 5. Unia Europejska a opieka zdrowotna w Polsce

Rozdział 5
Kierunki usprawnień zarządzania zmianami w organizacjach opieki zdrowotnej

 1. Podsumowanie wyników diagnozy zarządzania zmianami w organizacjach opieki zdrowotnej
 2. Propozycje zmian w procesie zarządzania zmianami w organizacjach opieki zdrowotnej

Zakończenie

Bibliografia
Literatura przedmiotu
Akty prawne i inne
Strony internetowe

Spis tabel, rysunków i wykresów
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł