Wydawnictwo

Nowości

Przekłady w systemie małych literatur : o włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży | M. Woźniak; K. Biernacka-Licznar; B. Staniów. | Toruń, 2014. | TRANSLATORYKA
cena: 42,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 36,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 37,80 zł
cena: 25,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 39,20 zł

J. Domalewski; K. Wasielewski (red.). Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie : Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-t. I

 • Kod: AMAV 218
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Cena: 35,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Domalewski Jarosław; Wasielewski Krzysztof (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 229
 • ISBN Kod: 9788376118345
 • ISBN: 978-83-7611-834-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Domalewski Jarosław; Wasielewski Krzysztof (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 229
 • ISBN Kod: 9788376118345
 • ISBN: 978-83-7611-834-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Domalewski Jarosław; Wasielewski Krzysztof (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 229
 • ISBN Kod: 9788376118345
 • ISBN: 978-83-7611-834-5
 • oprawa: Miękka

Tematyka, którą przedstawiamy w niniejszym zbiorze, jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem nie tyle stanu samej socjologii edukacji w Polsce, lecz różnorakich zainteresowań samych badaczy wywodzących się z różnych ośrodków i tradycji, dla których wspólnym mianownikiem są sfera edukacji i ich obecność w Sekcji. Wśród autorów znajdują się więc socjologowie, pedagodzy, ekonomiści i antropolodzy, pracownicy uczelni publicznych i niepublicznych, akademickich i zawodowych. Zróżnicowanie to pokazuje zatem zarówno zasięg zainteresowań kwestiami edukacyjnymi, jak i rosnące znaczenie badań nad samą edukacją. Owo zróżnicowanie jest zwłaszcza widoczne w odmiennym rozumieniu i definiowaniu kluczowych kategorii pojęciowych: edukacji, oświaty czy szkoły. Ich zakresy treściowe oraz wzajemne relacje – często odmienne – odzwierciedlają wspomniane zróżnicowanie biografii zawodowych autorów niniejszych tekstów. Z jednej strony wydaje się to zaletą tego tomu, pokazującą różne tradycje akademickie naukowców oraz przyjmowane przez nich odmienne perspektywy teoretyczne i preferowaną metodologię badań, z drugiej zaś jest też dowodem na słabość samej subdyscypliny, która poprzez swoje pograniczne usytuowanie nie jest w stanie wypracować wspólnych pojęć i wypełnić ich jednakowymi treściami, co pozwoliłoby uniknąć wielu nieporozumień i przyczyniłoby się do zbliżenia tak bardzo zróżnicowanego środowiska badaczy zajmujących się kwestiami edukacji i wychowania.

Ze Wstępu

Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1 | M. Kostka-Szymańska; 
A. Siudem (red.). | Lublin, 2013. | PSYCHOLOGIA; SOCJOLOGIA; EDUKACJA
M. Kostka-Szymańska; A. Siudem (red.). Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1
35,70 zł
Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków | E. Kowalska. | Wyd. II. | Kraków, 2013. | EDUKACJA; PRAWO
E. Kowalska. Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków
40,00 zł
Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli | A. Wiłkomirska. | Warszawa, 2002. | EDUKACJA
A. Wiłkomirska. Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli
19,60 zł
28,00 zł
Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko | K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.).|
Toruń, 2010.| EDUKACJA; ZARZĄDZANIE
K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.). Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko
35,00 zł
Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie | W. Makuła. | Nowy Sącz, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA FIZYCZNA
W. Makuła. Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł
Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji | H. Grabowski. | Kraków, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA
H. Grabowski. Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji
20,00 zł
Wychowanie a wyzwania ponowoczesności | E. Osewska (red.). | Warszawa, 2011. | (Edukacja dzisiaj: Problemy i wyzwania) | EDUKACJA
E. Osewska (red.). Wychowanie a wyzwania ponowoczesności
24,50 zł