Wydawnictwo

Nowości

Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku | A. Kozyrska. | ECE, Toruń, 2014. | PRAWO; TEOLOGIA; POLITOLOGIA
cena: 49,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 42,00 zł

M. Gierycz; J. Grosfeld (red.). Zmagania początku tysiąclecia

  • Kod: ŁOŚ 064
  • Stan: 8
  • Dostępność: Jest
  • Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF - Wiesław Łoś
  • Cena: 39,00 zł
  • Poleć produkt
Kościół na progu nowego tysiąclecia - nowe wyzwania w nowej rzeczywistości.Zbiór esejów poswięconych najważniejszym problemom, z jakimi boryka się Kościół we współczesnej Polsce. Autorzy ukazują problemy nurtujące nie tylko Polskę i Polaków, ale także Europę i cały świat - kwestie najistotniejsze zarówno zarówno dla wspólnoty wierzących, jak i dla całej wspólnoty ludzkiej. W tej niezwykle interesującej publikacji czytelnik znajdzie eseje poświęcone:     problematyce chrześcija

Kościół na progu nowego tysiąclecia - nowe wyzwania w nowej rzeczywistości.
Zbiór esejów poswięconych najważniejszym problemom, z jakimi boryka się Kościół we współczesnej Polsce. Autorzy ukazują problemy nurtujące nie tylko Polskę i Polaków, ale także Europę i cały świat - kwestie najistotniejsze zarówno zarówno dla wspólnoty wierzących, jak i dla całej wspólnoty ludzkiej.

W tej niezwykle interesującej publikacji czytelnik znajdzie eseje poświęcone:

    problematyce chrześcijańskiej pamięci, żydowskich korzeni chrześcijaństwa, a także kwestiom przebaczenia i pojednania (Pamięć chrześcijanina)
    problemom seksualności oraz stosowania technik „in vitro” oraz stanowisku Kościoła w tej kwestii, z uwzględnieniem aspektów etycznych, medycznych, genetycznych, biopsychicznych i społecznych (Wizja człowieka)
    problemom religijności i jej różnych aspektów, zróżnicowaniu katolików w Polsce, miejscu świeckich w Kościele (Wspólnota i religia)
    autonomii prawa i moralności, a także sformułowaniom Karty Praw Podstawowych UE w świetle tradycyjnych wartości (Dylematy prawa)
    problemom i dylematom współczesnej polityki i polityków, zwłaszcza o orientacji chrześcijańskiej, oraz próbę zdefiniowania wyzwań, stojących przed chrześcijaninem angażującym się w działalność polityczną (Wyzwania polityki).

 

Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013.  | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł