Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Postać Czarodzieja w literaturze fantasy : J.R. Tolkien, A. Sapkowski, J.K. Rowling | A. Bartnicka | Toruń, 2014. | LITERATUROZNAWSTWO
cena: 42,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 28,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 30,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 29,00 zł

D. Kulczycka. Ziemia Święta w dobie romantyzmu : Antologia

 • Kod: UZG 422
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Cena: 43,50 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kulczycka Dorota
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 221
 • ISBN: 978-83-7842-069-9
 • oprawa: Miękka

Polskie literaturoznawstwo może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w zakresie tworzenia antologii tekstów romantycznych. Zaliczymy do nich między innymi klasyczne już dzisiaj książki, tematycznie związane z kategoriami spacjalnymi i topograficznymi, jak Ryszarda Przybylskiego Ogrody romantyków (Warszawa 1978) iPodróż Juliusza Słowackiego na Wschód (Kraków 1982), Aliny Kowalczykowej Pejzaż romantyczny (Kraków 1982), Jacka Kolbuszewskiego Tatry w literaturze polskiej 1805-1939 (Kraków 1982), Janiny Kamionki-Straszakowej „Do ziemi naszej”. Podróże romantyków (Kraków 1988) czy Zofii Trojanowiczowej Sybir romantyków (Poznań 1993). W 2012 roku w Warszawie ukazała się ponadto książka Wojciecha Tomasika pod zaskakującym tytułem Inna droga. Romantycy a kolej. Oczywiście lista byłaby znacznie dłuższa, gdyby uwzględnić antologie dołączane do monografii poświęconych konkretnym twórcom, zbiory wierszy tematycznych bądź, na przykład, manifesty literackie i teksty programowe.
Pomysł oddawanej aktualnie do rąk Czytelnika antologii zrodził się podczas kilkuletnich studiów nad prozą wspomnieniową (i epistolarną) podróżnych i pielgrzymów doby romantyzmu piszących o Ziemi Świętej. Trudno podważyć już dziś tezę, że pragnienie pielgrzymek do Grobu Chrystusowego, nieodparta chęć ujrzenia na własne oczy przestrzeni i miejsc biblijnych odradzały się właśnie wraz ze zmierzchem epoki oświecenia. Zmiana w sposobie myślenia następowała powoli, niekonsekwentnie i – rzecz jasna – nierównomiernie. Dużą rolę w przywracaniu duchowego oblicza Europie, w szczególności zaś „pierwszej córze Kościoła” – Francji, odegrał jej obywatel François-René de Chateaubriand. Mowa tu oczywiście o jego przełomowym dziele zatytułowanym Génie du christianisme (1802; tłum. polskie: Geniusz chrześcijaństwa). Natomiast wydając Itinéraire de Paris à Jerusalem (1811; pierwotne tłum. polskie: Podróż z Paryża do Jerozolimy), tenże, bądź co bądź, kontrowersyjny „pielgrzym” wskazywał cel wędrówek i wyznaczał niejednokrotnie peregrynacyjny szlak. Uczył nie tylko swoich rodaków, ale również, co dla nas ważne, wielu naśladowców polskich pisania o poznawanych z autopsji miejscach. Fragmenty jego dzieła, jak również utworów Alphonse’a de Lamartine’a i Marie-Josepha Geramba są istotnymi komponentami niniejszej antologii. Dowodzą realnych związków polskich i francuskich podróży i pielgrzymek romantycznych.
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowska tradycja i literacka nowoczesność | B. Witte. | Warszawa, 2012. | Terminus Akademia | LITERATUROZNAWSTWO ; FILOZOFIA
B. Witte. Żydowska tradycja i literacka nowoczesność
65,00 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zdrada małżeńska : w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich | N. Kapuścińska-Kmiecik. | Łódź, 2013. | HISTORIA ; SOCJOLOGIA; PSYCHOLOGIA; LITERATUROZNAWSTWO
N. Kapuścińska-Kmiecik. Zdrada małżeńska : w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich
48,30 zł
Zamiast eposu : rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej| A. Fitas.| Lublin, 2011.| Literatura współczesna - pisarze i problemy, 12; LITERATURA
A. Fitas. Zamiast eposu : rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej
35,00 zł
Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, cz. III | M. Piotrowska; T. Szczerbowski (red.). | Kraków, 2006. |LITERATUROZNAWSTWO
M. Piotrowska; T. Szczerbowski (red.). Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, cz. III
18,00 zł
24,00 zł
Z historią literatury w tle : daty, osoby, miejsca | D. Kulesza. | Białystok, 2011. | LITERATUROZNAWSTWO
D. Kulesza. Z historią literatury w tle : daty, osoby, miejsca
30,00 zł
Wychodzenie z "Cienia imperium" : wątku postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku | H. Goska. | Kraków, 2015. | Modernizm w Polsce | LITERATUROZNAWSTWO
H. Goska. Wychodzenie z "Cienia imperium" : wątku postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku
39,00 zł