Wydawnictwo

Nowości

Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej | N. Pamula-Cieślak. | Toruń, 2015. | INFORMACJA NAUKOWA
cena: 38,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 52,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł

K. Wolff (red.). Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych

 • Kod: SBP 121
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • Cena: 22,62 zł29,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wolff Katarzyna (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2009
 • ilość stron: 234
 • ISBN: 978-83-61464-09-9
 • oprawa: Miękka

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych - praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Wolff

Książka ta jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i WBP w Opolu. W 16 artykułach zgromadzonych w 4 rozdziałach:

 1. Biblioteki i ich otoczenie
 2. Na pograniczu
 3. W regionie
 4. W lokalnej społeczności

Przedstawiona jest pełna charakterystyka problemów sygnalizowanych w tytule książki. Naukowcy i praktycy dzielą się z nami wiedzą i doświadczeniem jak prowadzić racjonalną politykę kształtowania księgozbiorów i odpowiadać na potrzeby różnych grup czytelników.

Bardzo potrzebna książka dla wszystkich bibliotekarzy!

 

Spis treści

 

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych
Materiały z konferencji naukowej Opole, 23-24 września 2008 r.
Wydawnictwo SBP
1. BIBLIOTEKI I ICH OTOCZENIE
Bogustaw Nierenberg: Informacja jako podstawowy zasób kulturowy XXI wieku
Katarzyna Wolff: Zasięg ksiąŜki w Polsce, czyli co czytelnicy i nabywcy ksiąŜek mają do powiedzenia
bibliotekarzom
Marek Tobera: Rynek ksiąŜki w Polsce po 1989 r. Dawne i nowe tropy badawcze
Emilia Szydtowska: Rynek wydawniczy wobec potrzeb bibliotek
Barbara Budyńska: Kształtowanie księgozbiorów w bibliotekach publicznych
Anna Krajewska: Promocja literatury adresowanej do młodego czytelnika a zawartość księgozbiorów bibliotek
publicznych dla dzieci i młodzieŜy
Olga Dawidowicz-Chymkowska: Zakupy bibliotek gminnych a potrzeby ich młodych uŜytkowników
Jerzy Maj: Propozycje budowania kanonu księgozbiorowego w warunkach konkurencji przekazów sieciowych i
elektronicznych
Malgorzata Jezierska: Nowe spojrzenie na statystykę biblioteczną
II. NA POGRANICZU
BoŜena Winiarska: Polityka gromadzenia zbiorów w KsiąŜnicy Pomorskiej w Szczecinie jako odpowiedź na
oczekiwania społeczeństwa na pograniczach
Ewa Kolomecka: Kształtowanie zasobów bibliotecznych w środowisku wielokulturowym na przykładzie bibliotek
publicznych województwa podlaskiego
III. W REGIONIE
Dorota Kania: Kształtowanie księgozbiorów w bibliotekach publicznych województwa opolskiego
Zdzisław Bieleń: Regionalne i lokalne funkcje zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie
Janina Andryszczak: Zbiory i informacja regionalna w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Władysława
Broniewskiego w Sieradzu
IV. W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Helena Bulanda: Zasoby i oferta informacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
Andrzej Dominik Jagodziński: Dostosowywanie usług bibliotecznych do oczekiwań uŜytkowników na
przykładzie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej
Anna Zasada: Funkcjonalność kolekcji bibliotecznych na przykładzie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy
AUTORZY, UCZESTNICY, SPONSORZY I ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Zarządzanie zmianami w bibliotece | M. Wojciechowska. | Warszawa, 2006. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka 83 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO ; ZARZĄDZANIE
M. Wojciechowska. Zarządzanie zmianami w bibliotece
36,66 zł
47,00 zł
Zarządzanie kadrami w bibliotece | J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). |Wyd. II. | Warszawa, 2011. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka, 97 | BIBLIOTEKARSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece
25,60 zł
32,00 zł
Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy | J. Nowicki (red.). | Warszawa, 2002. | Propozycje i materiały | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Nowicki (red.). Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy
10,92 zł
14,00 zł
Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy | E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). | Toruń, 2014. | BIBLIOLOGIA: INFORMATOLOGIA; SOCJOLOGIA; INFORMATYKA ;
E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy
52,00 zł
Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach | J. Ratajewski. | Warszawa, 2002. | Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 51 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ratajewski. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach
28,08 zł
36,00 zł
Wizerunek biblioteki publicznej | B. Żołędowska-Król. | Katowice, 2006. | PN UŚ n 2420 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
B. Żołędowska-Król. Wizerunek biblioteki publicznej
12,00 zł
15,00 zł
Ustawa o bibliotekach : Komentarz | J. Ciechorski. | Warszawa, 2012. | Propozycje i Materiały 85 | PRAWO; BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ciechorski. Ustawa o bibliotekach : Komentarz
55,00 zł
Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej | N. Pamula-Cieślak. | Toruń, 2015. | INFORMACJA NAUKOWA
N. Pamula-Cieślak. Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej
38,00 zł