Wydawnictwo

Nowości

Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku | A. Kozyrska. | ECE, Toruń, 2014. | PRAWO; TEOLOGIA; POLITOLOGIA
cena: 49,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 79,00 zł

Wyd. III. Zbiór cywilny PLUS 2015 Najnowsze zmiany : Kodeks cywilny

 • Kod: PWPN 1055
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
 • Cena: 69,00 zł
 • Poleć produkt
 • Wyd.: III
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 2048
 • ISBN Kod: 9788326494116
 • ISBN: 978-83-264-9411-6
 • oprawa: Miękka

Stan prawny na 24.08.2015 r.

Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2015 (wyd. 3 )

KODEKS CYWILNY
 • od 21 czerwca 2015 r. - ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397)
 • od 17 sierpnia 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1137)
 • od 18 października 2015 r. - ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 539)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (druk sejmowy nr 3109; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3460; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
 • od 17 sierpnia 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1137)
 • od 29 sierpnia 2015 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1062)
 • od 18 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1199)
 • od 18 października 2015 r. - ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 539)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978)
 • od 1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 15 stycznia 2015 r. - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218 ze zm.)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (druk sejmowy nr 3058; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • od 1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
 • od dnia ogłoszenia - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3524; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
 • po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • po upływie 12 miesięcy - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
 • od 29 sierpnia 2015 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1062)
 • od 18 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1199)
 • od 1 listopada 2015 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1087)
 • od 1 listopada 2015 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (druk sejmowy nr 3290, ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE
 • od 17 sierpnia 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1137)
KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH
 • od 1 lipca 2015 r. - ustawa z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238)
 • od 23 lipca 2015 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 957)
 • od 17 sierpnia 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1137)
 • od 18 października 2015 r. - ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 539)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (druk sejmowy nr 3058, ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • od 1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 4)
 • 30 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk sejmowy nr 3430, ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)
PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO
 • od 1 listopada 2015 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1087)
 • od 1 listopada 2015 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (druk sejmowy nr 3290, ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (druk sejmowy nr 3109, ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP)
 • od 1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218 ze zm.)
 • z dniem ogłoszenia - ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978)
 • od 1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 4)
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3352; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
 • od 29 lipca 2015 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978)
 • od 13 września 2015 r. - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1166)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3517; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
KOMORNICY SĄDOWI I EGZEKUCJA
 • od 8 listopada 2015 r. - ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r., poz. 624)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r., poz. 624)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045)
 • od 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2299; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
 • od 1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 15 stycznia 2015 r. - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218 ze zm.)
 • po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ustawy z 10 lipca 2015 r. (druk sejmowy nr 2678; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł