Wydawnictwo

Nowości

Preparatyka i analiza związków naturalnych | R. Kasprzykowska i in. | Wyd. II. | Gdańsk, 2014. | CHEMIA
cena: 29,40 zł
cena: 48,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 46,20 zł
cena: 39,30 zł

W.Starodub; W. Preżdo; W. Zubkowa. Zastosowanie fizycznych metod w chemii

 • Kod: AŚWDF 063
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Cena: 42,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Starodub W.; Preżdo W.; Zubkowa W.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: kielce
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 315
 • ISBN Kod: 9788371336065
 • ISBN: 978-83-7133-606-5
 • oprawa: Miękka

Niniejszy podręcznik zawiera następujące zagadnienia: charakterystyka porównawcza fizycznych metod badań (energię, czas charakterystyczny), metody jonizacyjne, spektroskopia, rezonans jonowocyklotronowy, spektroskopia rentgenowska, rentgenoelektronowa, spektroskopia rotacyjna, ekektronografia elektronowa, spektroskopia oscylacyjna, spektroskopia elektronowa, metody rezonansowe: jądrowy rezonans kwadrupolowy, jądrowy rezonans magnetyczny (NMR), elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR); jądrowy gamma-rezonans (efekt Mössbauera); magnetochemię; metodę momentów dipolowych; efekt Kerra; efekt Kottona-Mutona; dyspersję rotacji optycznej i kołowy dichroizm optyczny. Podręcznik odpowiada programom dyscyplin: chemia nieograniczona, chemia ograniczona, budowa substancji, chemia związków koordynacyjnych, chemia fizyczna, chemia kwantowa, metody teorii grup w chemii. Książka może być wykorzystana przez doktorantów i wykładowców uniwersytetów oraz studentów.
Zarys chemii ogólnej i analitycznej : teoria i praktyka | L. Smoczyński;
R. Wardzyńska. | Olsztyn, 2013. | CHEMIA
L. Smoczyński; R. Wardzyńska. Zarys chemii ogólnej i analitycznej : teoria i praktyka
28,35 zł
Wstęp do teoretycznej spektroskopii molekularnej: teoria grup | M.T. Pawlikowski. | Kraków, 2007. | FIZYKA ; CHEMIA
M.T. Pawlikowski. Wstęp do teoretycznej spektroskopii molekularnej: teoria grup
33,60 zł
42,00 zł
Wprowadzenie do neutronowych metod badania fazy skondensowanej materii | A.V. Belushkin; J.W. Wąsicki. | Poznań, 2013. | FIZYKA: CHEMIA
A.V. Belushkin; J.W. Wąsicki. Wprowadzenie do neutronowych metod badania fazy skondensowanej materii
25,00 zł
Wodór jako paliwo.| J. Surygała.| Warszawa, 2008. | CHEMIA ; TRANSPORT ; OCHRONA ŚRODOWISKA
J. Surygała. Wodór jako paliwo.
27,97 zł
37,80 zł
Uwaga promieniowanie | E. Krystkowiak. | Poznań, 2012. | CHEMIA
E. Krystkowiak. Uwaga promieniowanie
12,00 zł
Teoretyczna i eksperymentalna ocena odparowania smoły w przepływie dwufazowym z parą wodną : G. Filipczak. Opole, 2007. (Studia i Monografie, z. 206)
Teoretyczna i eksperymentalna ocena odparowania smoły w przepływie dwufazowym z parą wodną : G. Filipczak. Opole, 2007. (Studia i Monografie, z. 206)
21,00 zł
Synteza spaleniowa materiałów nanostrukturalnych |A. Huczko; M. Szala; A. Dąbrowska. | Warszawa, 2011. | Świat Nanotechnologii | NAUKA; TECHNIKA
A. Huczko; M. Szala; A. Dąbrowska. Synteza spaleniowa materiałów nanostrukturalnych
44,00 zł
Światło czy fale? : wybrane aspekty techniki terahercowej od elektroniki do biomedycyny | E.F. Pliński. | Wrocław, 2012. | BIOCHEMIA; CHEMIA; FIZYKA
E.F. Pliński. Światło czy fale? : wybrane aspekty techniki terahercowej od elektroniki do biomedycyny
24,15 zł