Wydawnictwo

Nowości

Immunologia dla biologów | W. Deptuła; B. Tokarz-Deptuła; M. Stosik. | Wyd. II | Szczecin, 2013. | BIOLOGIA
cena: 40,00 zł

I. Dąmbska. Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze Wielkopolski i Pomorza Zachodniego

 • Kod: AND 807
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Cena: 31,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Dąmbska Izabela
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Poznań
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 216
 • ISBN Kod: 9788376541990
 • ISBN: 978-83-7654-199-0
 • oprawa: Miękka

Treści książki to niepublikowane materiały Profesor dr hab. Izabeli Dąmbskiej, tragicznie zmarłej 29 sierpnia 1984 roku. Materiały mają formę referatów, głosów w dyskusji, jak i programów naukowych, przedstawianych na różnych sesjach naukowych (...) Aktualność prezentowanych w tej książce zagadnień, nagłaśnianych przez Profesor Dąmbską, wiąże się z szeroko pojętą ochroną środowiska Polski, ochroną zasobów przyrodniczych Wielkopolski, zachowaniem cennych ekosystemów lądowych i wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, jak również ochroną jezior Pomorza, w szczególności jezior lobeliowych. W książce tej zawarte są również materiały źródłowe oceny biologicznej wielu cennych przyrodniczo zbiorników wodnych, do dzisiaj nie objętych ochroną. Czytelnik znajdzie tu również ekspertyzy hydrobiologiczne dotyczące funkcjonowania biocenoz wodnych włączonych w system chłodniczy elektrowni Konin i Pątnów. Materiały te są tym cenniejsze, że umożliwiają przeprowadzenie analizy zakresu zmian ekologicznych i procesów biologicznych po 50 latach, tj. od momentu uruchomienia elektrowni Konin i Pątnów.
Zdrowie w cyklu życia człowieka | N. Ogińska-Bulik; J. Miniszewska (red.). |
Łódź, 2012. | BIOLOGIA ; ZDROWIE
N. Ogińska-Bulik; J. Miniszewska (red.). Zdrowie w cyklu życia człowieka
39,90 zł
Zastosowanie niskich temperatur w biomedycynie | H. Podbielska; A. Skrzek
(red.). | Wrocław, 2012. | BIOMEDYCYNA
H. Podbielska; A. Skrzek (red.). Zastosowanie niskich temperatur w biomedycynie
42,00 zł
Zaskroniec zwyczajny : Biologia i ochrona | B. Najbar; B. Borczyk. | Zielona Góra, 2012. | BIOLOGIA
B. Najbar; B. Borczyk. Zaskroniec zwyczajny : Biologia i ochrona
44,00 zł
Zagrożenia mykologiczne w budownictwie | M. Rajczyk. | Częstochowa, 2009. | BUDOWNICTWO | BIOLOGIA
M. Rajczyk. Zagrożenia mykologiczne w budownictwie
30,00 zł
Zagadnienia dydaktyki biologii szkoły ogólnokształcącej i wyższej | W. Stawiński (red.). | Kraków, 1997 | BIOLOGIA ; PEDAGOGIKA
W. Stawiński (red.). Zagadnienia dydaktyki biologii szkoły ogólnokształcącej i wyższej
8,00 zł
16,00 zł
Wymiary kobiecości i męskości : od psychobiologii do kultury | I B. Bartosz (red.).|Warszawa, 2011. | PSYCHOLOGIA ; BIOLOGIA; KULTURA
I B. Bartosz (red.). Wymiary kobiecości i męskości : od psychobiologii do kultury
54,00 zł
Wybrane elementy stylu życia poznańskich elit społecznych w aspekcie stsusu społeczno-ekonomicznego. Implikacje biologiczne | A. Demuth. | Poznań, 2013. | Monografie, nr 425 | SOCJOLOGIA; BIOLOGIA; EKONOM.
A. Demuth. Wybrane elementy stylu życia poznańskich elit społecznych w aspekcie stsusu społeczno-ekonomicznego. Implikacje biologiczne
46,00 zł
Trzmielowate Polski (Hymenoptera: Apidae: Bombini) | T. Pawlikowski; 
K. Pawlikowski. | Toruń, 2012. | BIOLOGIA; EKOLOGIA
T. Pawlikowski; K. Pawlikowski. Trzmielowate Polski (Hymenoptera: Apidae: Bombini)
36,00 zł