Wydawnictwo

Nowości

Rozwój lokalnego rynku ubezpieczeń na życie : w świetle czynników społeczno-ekonomicznych | J. Przyłuska. | Lublin, 2013. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 23,00 zł
cena: 24,15 zł
cena: 39,90 zł
cena: 39,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 34,90 zł
cena: 65,00 zł
cena: 34,65 zł

M.A. Leśniewski; S. Morawska. Zasoby ludzkie w organizacji

 • Kod: CDWN 114
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o.
 • Cena: 32,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Leśniewski Michał A.; Morawska Sylwia
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 149
 • ISBN Kod: 9788375564273
 • ISBN: 978-83-7556-427-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Leśniewski Michał A.; Morawska Sylwia
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 149
 • ISBN Kod: 9788375564273
 • ISBN: 978-83-7556-427-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Leśniewski Michał A.; Morawska Sylwia
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 149
 • ISBN Kod: 9788375564273
 • ISBN: 978-83-7556-427-3
 • oprawa: Miękka

Zasoby ludzkie stanowią ważną składową rozwoju organizacji. Każdy zasób musi podlegać procesowi wzrostu wartości, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Wiedza i umiejętności pracownika mogą przyczyniać się do osiągania przez organizację określonej pozycji w stosunku do konkurenta.

Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasobach ludzkich. Holistyczny charakter książki jest koncepcją umożliwiającą racjonalnie spojrzeć na rozwój pracowników. Modele zasobów ludzkich stanowią podpowiedź, jak wpływać na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, czyli inaczej mówiąc, jak zarządzać zasobami ludzkimi.

Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) dotyczy stworzenia w organizacji systemu motywacji. System taki winien być w miarę możliwości dostosowany do każdego pracownika lub grupy pracowników. Oddziaływanie na ludzi w organizacji nie jest proste i oczywiste. Dlatego niezależnie od przedstawionych w książce przykładów, organizacje winny wypracować własny, indywidualny system rozwoju zasobów ludzkich.

Spis treści:
Wstęp 5

Rozdział 1
Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi - Michał Adam Leśniewski, Sylwia Morawska 7
1.1. Pojęcie, istota i cechy zarządzania zasobami ludzkimi 7
1.2. Cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Planowanie i organizowanie zasobów ludzkich 18
1.4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 23

Rozdział 2
Rola polityki personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi - Sylwia Morawska 29
2.1. Istota, cele i zadania polityki personalnej 29
2.2. Zakres polityki personalnej: rekrutacja i selekcja 34
2.3. Zarządzanie kadrami 41
2.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem 47

Rozdział 3
Wybrane modele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji - Sylwia Morawska 51
3.1. Model sita 51
3.2. Model kapitału ludzkiego 55
3.3. Model harwardzki 58
3.4 Model Michigan 60
3.5. Modele zarządzania funkcją personalną 62

Rozdział 4
Teoretyczna analiza modeli zarządzania zasobami ludzkimi - Michał Adam Leśniewski, Sylwia Morawska 67
4.1. Model sita a model kapitału ludzkiego 67
4.2. Analiza czynników umożliwiających wybór modelu 70
4.3. Model harwardzki a model Michigan 72
4.4. Modele zarządzania funkcją personalną - analiza porównawcza 73

Rozdział 5
Istota kultury organizacyjnej - Michał Adam Leśniewski 77
5.1. Geneza pojęcia kultura organizacyjna 77
5.2. Definicja kultury w organizacji 84
5.3. Źródła kultury 87
5.4. Różne podejścia do kultury organizacyjnej 88
5.5. Funkcje kultury organizacyjnej 98
5.5.1. Funkcje zewnętrzne 98
5.5.2. Funkcje wewnętrzne 100
5.6. Znaczenie misji i wizji firmy 104
5.6.1. Rola misji w procesie kulturotwórczym 105
5.6.2. Wizja firmy 110
5.7. Typologia kultur organizacyjnych 111
5.8. Kultury silne i słabe 116

Rozdział 6
Kultura organizacyjna podstawą zarządzania przedsiębiorstwem - Michał Adam Leśniewski 121
6.1. Kultura organizacyjna a efektywność firmy 121
6.2. Kultura proefektywnościowa oraz antyefektywnościowa 125
6.3. Kultura organizacyjna jako zasób strategiczny 126
6.4. Motywująca rola kultury organizacyjnej 129
6.5. Kształtowanie postaw i zaangażowania pracowników 131
6.6. Skuteczne zarządzanie potencjałem pracowniczym 134

Zakończenie 143
Bibliografia 145
Netografia 149

Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł