Wydawnictwo

Nowości

Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce | J. Puchała; M. Kowalska (red.). | Toruń, 2014. | POLITYKA ; EKONOMIA; UE
cena: 37,80 zł
cena: 63,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 23,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 38,00 zł

W. Tyburski (red.). Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrónoważonego rozwpju

 • Kod: UMKW 067
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 36,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Tyburski Włodzimierz (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 309
 • ISBN Kod: 9788323127406
 • ISBN: 978-83-231-2740-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Tyburski Włodzimierz (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 309
 • ISBN Kod: 9788323127406
 • ISBN: 978-83-231-2740-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Tyburski Włodzimierz (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 309
 • ISBN Kod: 9788323127406
 • ISBN: 978-83-231-2740-6
 • oprawa: Miękka

Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju jest nową globalną filozofią rozwoju, która w obliczu negatywnych doświadczeń ubiegłego stulecia, ale także pierwszych lat obecnego, zmierza do rewizji sposobów myślenia i programów wyznaczających dotychczasowy kierunek rozwoju.
Jej zasadnicze zadanie stanowi wypracowanie scenariusza zarysowującego wizję przyszłości, skoncentrowanego głównie na poszukiwaniu możliwości przezwyciężenia ujawniających się zagrożeń dobrostanu człowieka i powstrzymania procesów, które godzą w egzystencjalne podstawy bytu ludzkości.
Prawo obywatelstwa zyskuje przekonanie, że dominujący obecnie kierunek rozwoju cywilizacji, oparty na modelu nieograniczonego wzrostu konsumpcji, nie może być, w swej klasycznej postaci, kontynuowany, gdyż w konsekwencji doprowadza do zaostrzenia się rożnego rodzaju konfliktów ekonomicznych i społecznych, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, czego najbardziej widocznym skutkiem jest postępujący kryzys środowiskowy, a w ostatnich latach coraz bardziej nasilający się kryzys finansowy.
Nowa filozofia rozwoju nawiązuje bezpośrednio do propozycji krytycznie oceniających obecny, obarczony licznymi błędami, model rozwoju i postuluje nowe myślenie, które w sposób zdecydowany koryguje dotychczasowy charakter naszych relacji ze światem przyrody, życiem społecznymi gospodarczym.

wprowadzenie (Włodzimierz Tyburski)/ 7

Rozdział 1

Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju (Zbigniew Hull)/ 33
Filozofia jako dążenie do zrozumienia świata i człowieka/ 33
Ludzkość w „punkcie zwrotnym” – co nam dziś zagraża/ 38
Ekofilozofia/ 43
Ekorozwoj i idea zrównoważonego rozwoju/ 48
Wzrost gospodarczy nie jest zrównoważonym rozwojem/ 54
Społeczne i filozoficzne uwarunkowania idei i procesu wdrażania zrównoważonego rozwoju/ 60
Filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju/ 70
Status filozofii zrównoważonego rozwoju/ 81

Rozdział 2

Etyka środowiskowa i jej wkład w budowanie świadomości sprzyjającej wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju(Włodzimierz Tyburski)/ 85
Przedmiot zainteresowań etyki środowiskowej/ 89
Koncepcje etyki środowiskowej/ 91
Etyka antropocentryczna/ 91
Etyka biocentryczna/ 93
Etyka holistyczna/ 97
Etyka zwierząt/ 101
Wartości etyki środowiskowej/ 108
Życie/ 110
Zdrowie/ 115
Odpowiedzialność/ 134
Umiarkowanie –powściągliwość/ 139
Wspólnotowość –solidarność/ 145
Sprawiedliwość/ 149
Deontologiczny aspekt etyki środowiskowej/ 152
Edukacja etyczna na rzecz rozwoju zrównoważonego. Kształtowanie postaw i zachowań/ 154

Rozdział 3

Ekoestetyka (Włodzimierz Tyburski)/ 159
Kilka uwag z dziejów estetyki przyrody/ 159
Michał Sobeski o pięknie natury/ 160
Henryk Elzenberg o przeżyciach estetycznych związanych z przyrodą/ 162
Maria Gołaszewska o doświadczaniu piękna przyrody/ 164
Ekologiczne inspiracje w estetyce/ 167
Ekologiczna estetyka przyrody/ 173
Sztuka ekologiczna/ 176
Estetyka i psychologia krajobrazu/ 178
Estetykaprzestrzeni zurbanizowanej. Ekologia miasta/ 187
Edukacjaestetyczna na rzecz rozwoju zrównoważonego/ 192

Rozdział 4

Jakość życia jako przedmiot badań naukowych i refleksji pozanaukowej (Marcin Leźnicki)/ 197
Jakość życia jako cel nadrzędny wszelkich naszych działań/ 200
Kierunki badań nad jakością życia/ 202
Deskryptywna orazkomparatystyczno-preskryptywna operacjonalizacja jakości życia/ 203
Globalna oraz cząstkowa operacjonalizacja jakości życia/ 210
Obiektywna oraz subiektywna operacjonalizacja jakości życia/ 221
Jakość życia jako podstawa udanej realizacji zrównoważonego rozwoju/ 224
Płaszczyzna gospodarczo-ekonomiczna/ 227
Płaszczyzna społeczna/ 228

Rozdział 5

Podstawy edukacjii kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju (Piotr Domeracki, Włodzimierz Tyburski) 233
Priorytetowy charakter ekoedukacji/ 233
Dystynkcje pojęciowe. Od edukacji ekologicznej do sustensywnej: szanse i zagrożenia/ 243
Egoświadomość – ekoświadomość – świadomość sustensywna/ 253
Modelowe postawy respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju/ 257
Zasady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju/ 268
Edukacja do zrównoważonego rozwoju w zakresie ładu społecznego 272
Edukacja na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji/ 274
Edukacja w kształtowaniu ładu środowiskowego/ 277

zakończenie (Włodzimierz Tyburski)/ 283
bibliografia/ 289
summary/ 303
indeks osobowy/ 305

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł