Wydawnictwo

Nowości

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne | B. Adamiak; J. Borkowski. | Wyd. XIII. | Wasrzawa, 2015. | PRAWO; ADMINSTRACJA
cena: 79,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 25,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 44,00 zł
cena: 28,00 zł
cena: 52,50 zł
cena: 39,00 zł

A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.).Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów

 • Kod: WSABW 033
 • Stan: 6
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Administracji
 • Cena: 36,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: osierda Antoni; Wojtuszek T.; Gałązkowski R. (red.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Bielsko-Biała
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 291
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 83-60430-66-7
 • oprawa: Miękka
 • Autor: osierda Antoni; Wojtuszek T.; Gałązkowski R. (red.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Bielsko-Biała
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 291
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 83-60430-66-7
 • oprawa: Miękka
 • Autor: osierda Antoni; Wojtuszek T.; Gałązkowski R. (red.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Bielsko-Biała
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 291
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 83-60430-66-7
 • oprawa: Miękka

Ochrona granicy państwowej należy do podstawowych funkcji państwa. Każde państwo posiada określoną organizację ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z ważniejszych czynników mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne pastwa.
Ochrona granicy państwowej jest przedsięwzięciem wielopłaszczyznowym, polegającym na organizacji "zespołu przedsięwzięć administracyjno-politycznych, sanitarnych oraz militarnych, o różnym zakresie rygorów, podejmowanych przez każde suwerenne państwo w celu niedopuszczenia do nielegalnego przekraczania granicy państwowej i przewożenia bez zezwolenia określonych towarów ( ... ), zapobiegania przenikaniu przez granicę chorób zakaźnych"
Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji | T. Brzezicki i in. | Toruń, 2011. | PRAWO ; ADMINISTRACJA
T. Brzezicki i in. Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji
25,20 zł
Zawody prawnicze| T. Gardocka; J. Sobczak (red.).|Toruń, 2010.| PRAWO; ADMINISTRACJA
T. Gardocka; J. Sobczak (red.). Zawody prawnicze
32,60 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne działań policji : zbiór wybranych przepisów prawa | T. Wojtuszek.| Bielsko-Biała, 2007.| PRAWO
T. Wojtuszek. Zasadnicze normy prawne i administracyjne działań policji : zbiór wybranych przepisów prawa
15,00 zł
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym | E. Wojciechowski. | Wyd. II. | Warszawa, 20012. | ZARZĄDZANIE
E. Wojciechowski. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
48,00 zł
Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary działania | D. Stawasz; D. Sikora-Fernandez (red.). | Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE; ADMINISTRACJA
D. Stawasz; D. Sikora-Fernandez (red.). Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary działania
47,25 zł
Zarządzanie systemem gospodarki odpadami przez samorządy województwa lubuskiego | B.B. Cupiał. | Zielona Góra, 2013. | EKONOMIA; ADMINSITRACJA; ZARZĄDZANIE
B.B. Cupiał. Zarządzanie systemem gospodarki odpadami przez samorządy województwa lubuskiego
32,50 zł
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego | M. Jastrzębska i in. | Warszawa, 2014. | Monografie LEX | PRAWO
M. Jastrzębska i in. Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego
99,00 zł
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych | P. Gula; J. Prońko; B. Wiśniewski.| Bielsko-Biała, 2009| ZARZĄDZANIE; ADMINISTRACJA
P. Gula; J. Prońko; B. Wiśniewski. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
20,00 zł