Wydawnictwo

Nowości

Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce | T. Janicki. | Toruń, 2014. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 39,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 24,15 zł
cena: 34,90 zł
cena: 39,90 zł
cena: 34,65 zł
cena: 65,00 zł
cena: 31,50 zł

A. Pocztowski (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków

 • Kod: WWSBN 016
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Cena: 5,00 zł12,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Pocztowski Aleksy (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Rok: 1998
 • ilość stron: 171
 • ISBN: 83-907998-7-1
 • oprawa: Miękka

Jednym z głównych celów strategicznych Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University jest osiąganie najwyższych standardów jakości w zakresie kształcenia. Koniecznym warunkiem realizacji tego celu jest stosowanie interaktywnych technik nauczania, wśród których szczególną rolę spełnia metoda studium przypadku (case study). Umożliwia ona weryfikację wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie umiejętności menedżerskich w oparciu o opisy realnych sytuacji praktycznych. Stosowanie omawianej metody wymaga dysponowania dostatecznie szerokim zbiorem opisów przypadków, adekwatnych do programów nauczania oraz polskich realiów gospodarczych.

Niezbędne działania zmierzające do opracowania studiów przypadków podjęliśmy cztery lata temu, w ramach Projektu TESSA, będącego elementem Programu PHARE. Zasadniczym efektem realizacji tego projektu było opublikowanie obszernego opracowania pt. Księga kejsów biznesowych (praca zbiorowa pod red. A.Koziny i A.Nalepki, WSB-NLU, Nowy Sącz 1997), zawierającego ponad czterdzieści opisów przypadków. Znalazły one zastosowanie w ramach szeregu przedmiotów naszego programu licencjackiego na kierunku Zarządzanie i marketing, studium menedżerskiego Zarządzanie firmą oraz różnorodnych kursów i szkoleń. Przygotowane zostały wskazówki metodyczne (teaching notes), warunkujące efektywne wykorzystywanie opisów przypadków.

Kolejnym przedsięwzięciem ukierunkowanym na opracowanie opisów przypadków był Projekt Management Box/FIESTA II, również objęty dofinansowaniem z Programu PHARE. Dodatkowy impuls do kontynuacji tych prac stanowiło uzyskanie przez naszą Szkołę uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich, gdyż spowodowało to konieczność wzbogacenia materiałów dydaktycznych. Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy wiele polskich uczelni ekonomicznych i szkół biznesu. Spośród blisko 150 wstępnych zgłoszeń, po niezbędnej selekcji merytorycznej oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji, ostatecznie opracowano prawie dwukrotnie więcej studiów przypadków niż w ramach poprzedniego projektu. Zostały one opublikowane w pięciu następujących zbiorach tematycznych:

 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne,
 • Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie marketingiem,
 • Zarządzanie finansami.

  Projekt został zrealizowany w efekcie wspólnego wysiłku wielu osób. Na wyrazy uznania zasłużyli przede wszystkim autorzy opisów przypadków, recenzenci oraz redaktorzy naukowi i techniczni. Szczególne podziękowania należą się kadrze zarządzającej firm, w których prowadzone były niezbędne badania. Słowa wdzięczności za wsparcie finansowe kierujemy do Dyrekcj i Programu PHA-RE FIESTA II.

  Wyrażamy nadzieję, ze nasze opracowania będą stanowić użyteczną pomoc dydaktyczną dla wykładowców i studentów, prosząc jednocześnie o krytyczne uwagi i sugestie niezbędne do ciągłego doskonalenia procesu kształcenia.

 • Spis treści:

  SPIS TREŚCI

  Wprowadzenie

  Grażyna Maniak
  Polityka personalna jako element zmian strategicznych

  Anna Kępińska
  Formułowanie strategii personalnej firmy

  Tomasz Sapeta
  Organizacja zarządzania personelem

  Jacek Kopeć
  Rola komórki ds. personalnych w procesie rozwoju firmy

  Jarosław Fotyga
  "Outplacement" w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Krakowie SA

  Barbara Czarnecka
  Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie "ASTRA" SA

  Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas
  System motywacyjny na przykładzie Huty Szkła

  Ewa Kozień, Bogdan Rogoda
  System wynagrodzeń na przykładzie Firmy Handlowej "KrakChemia"

  Natalia Potoczek
  Wynagradzanie pracowników w Rejonowym Urzędzie Pracy

  Alicja Miś
  Planowanie karier w ZPC "Wawel" SA. Podejście współdziałające

  Katarzyna Cira
  Awans czy ucieczka, czyli cykl rozwoju pracownika w wydawnictwie prasowym

  Katarzyna Cira -
  Techniki szkolenia i treningu w koncernie prasowym na przykładzie "Orkla Media Polska"

  Janusz Moneta
  Szkolenie personelu w procesie wdrażania systemu zapewnienia jakości

  Andrzej Kozina, Tadeusz Węgrzyński
  Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego

  Jarosław Dąbrowski, Andrzej Kozina
  Negocjacje Kolportera z Wydawcą "RUCH" SAkontra "ALEKS" Sp. z o.o

  Andrzej Kozina, Katarzyna Oszczypała
  Uszyj spodnie - negocjacje "Yistula" SA z kontrahentem niemieckim
  Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
  J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
  44,90 zł
  Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
  M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
  34,90 zł
  Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
  D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
  49,90 zł
  Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
  Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
  60,90 zł
  Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
  G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
  49,90 zł
  Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
  A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
  46,20 zł
  Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
  Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
  39,90 zł
  Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
  P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
  29,40 zł