Wydawnictwo

Nowości

Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie | J. Marciniak. | OE, Kraków, 2005. | HR ; ZARZĄDZANIE
cena: 41,60 zł
cena: 67,00 zł

A. Baron; M. Armstrong. Zarządzanie kapitałem ludzkim : uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom

 • Kod: ABC 147
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Cena: 59,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Baron Angela; Armstrong Michael
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 253
 • ISBN Kod: 9788326440984
 • ISBN: 978-83-264-4098-4
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Baron Angela; Armstrong Michael
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 253
 • ISBN Kod: 9788326440984
 • ISBN: 978-83-264-4098-4
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Baron Angela; Armstrong Michael
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 253
 • ISBN Kod: 9788326440984
 • ISBN: 978-83-264-4098-4
 • oprawa: Miękka

Podstawowym celem tej książki jest wskazanie, w jaki sposób można w praktyce uzyskiwać wartość dodaną dzięki ludziom, stosując taką politykę i takie praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), które jednocześnie zapewnią zaspokajanie aspiracji i potrzeb zatrudnionych osób. W książce zostały omówione procesy pomiaru i raportowania, ale autorzy skupili się przede wszystkim na procesie krytycznej oceny danych - zarówno ilościowych, jak i jakościowych - oraz na wykorzystaniu analizy predykcyjnej do określania przyszłych wyników, które można osiągnąć dzięki już stosowanym oraz proponowanym praktykom.

Szczegółowo omówiono:

koncepcję kapitału ludzkiego i proces zarządzania nim,
praktyczne podejście do ZKL, czyli sekwencję działań od zbierania danych poprzez pomiar i raportowanie aż po proces podejmowania decyzji,
różnorodne zastosowania ZKL - w formułowaniu strategii personalnej, zarządzaniu talentami, procesie uczenia się i rozwoju, zarządzaniu przez
efekty i zarządzaniu wynagrodzeniami,
rolę funkcji personalnej w ZKL,
umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wymagane dla celów ZKL,
zagadnienia dotyczące przyszłości ZKL.

Zamieszczony na końcu książki aneks zawiera omówienie zestawu narzędzi, który kierownictwo organizacji może wykorzystać do tworzenia własnej polityki i praktyk z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Połączenie teorii ze wskazówkami dotyczącymi praktycznych rozwiązań sprawia, że publikacja jest doskonałym przewodnikiem dla pracowników działów HR, kadry zarządzającej, a także cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych.
Strateg : Bądź takim liderem, jakiego potrzebuje Twoja firma | C.A. Montgo-
mery. | Warszawa, 2012.| ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
C.A. Montgo- mery. Strateg : Bądź takim liderem, jakiego potrzebuje Twoja firma
49,90 zł
Standout : Innowacyjny test do oceny silnych stron | M. Buckingham. |
Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA; HR
M. Buckingham. Standout : Innowacyjny test do oceny silnych stron
54,90 zł
Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej | B. Jamka (red.). | Warszawa, 2012. | ZZL
B. Jamka (red.). Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej
38,00 zł
Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowow : perspektywa pedagogiczna | R. Bera. | Lublin, 2012. | PEDAGOGIKA
R. Bera. Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowow : perspektywa pedagogiczna
42,00 zł
Personel w organizacjach zhierarchizowanych | Z. Ściciorek. | Szczytno, 2012. | ZZL
Z. Ściciorek. Personel w organizacjach zhierarchizowanych
67,00 zł
Kreatywność i rutyna w działalności personalnej : granice HR-owego kreacjonizmu | A. Lipka; M. Król; A. Winnicka-Wejs.| Warszawa, 2011.| HR: ZARZĄDZANIE
A. Lipka; M. Król; A. Winnicka-Wejs. Kreatywność i rutyna w działalności personalnej : granice HR-owego kreacjonizmu
47,00 zł
Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, 
uwarunkowania, ograniczanie | D. Turek. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
D. Turek. Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, uwarunkowania, ograniczanie
45,00 zł
Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się | M. Bartkowiak. | Poznan, 2011. | Psychologia i Pedagogika, nr 164 |PSYCHOLOGIA; ZARZĄDZANIE
M. Bartkowiak. Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się
35,28 zł