Wydawnictwo

Nowości

Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji : wybrane zagadnienia | P. Cabała. | Kraków, 2014.| ZARZĄDZANIE; EKONOMIA
cena: 24,15 zł
cena: 34,65 zł
cena: 34,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 39,90 zł
cena: 23,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 65,00 zł

M. Wiśniewska; E. Malinowska. Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty

 • Kod: DIF 1332
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Cena: 59,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wiśniewska Małgorzata; Malinowska Ewa
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 389
 • ISBN Kod: 9788376415048
 • ISBN: 978-83-7641-504-8
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Wiśniewska Małgorzata; Malinowska Ewa
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 389
 • ISBN Kod: 9788376415048
 • ISBN: 978-83-7641-504-8
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Wiśniewska Małgorzata; Malinowska Ewa
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 389
 • ISBN Kod: 9788376415048
 • ISBN: 978-83-7641-504-8
 • oprawa: Miękka

Książka poświęcona jest jakości, w tym bezpieczeństwu żywności, z punktu widzenia problematyki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. Oprócz podstaw teoretycznych zawiera wiele przykładów praktycznych, bazujących na koncepcjach, metodach i narzędziach, których wykorzystanie pozwala na osiągnięcie, utrzymanie, a następnie skuteczne doskonalenie wymaganego poziomu jakości i poprawę konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

Książka ma charakter podręcznika akademickiego i jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów, doktorantów kierunków zarządzania, towaroznawstwa, technologii przemysłu spożywczego i innych kierunków pokrewnych. Może być także stosowana przez szerokie grono menedżerów do spraw jakości, specjalistów i praktyków, przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Jakość i bezpieczeństwo żywności

1.1. Pojęcie żywności i terminy pokrewne
1.2. Pojęcie jakości żywności
   1.2.1. Jakość żywności i jej składowe
   1.2.2. Jakość żywności w ujęciu kompleksowym
1.3. Pojęcie bezpieczeństwa żywności
   1.3.1. Bezpieczeństwo żywności i zanieczyszczenia występujące w żywności
   1.3.2. Systemy i instrumenty na straży bezpieczeństwa żywności w prawie UE
      1.3.2.1. HACCP, GMP, GHP
      1.3.2.2. RASFF

Rozdział 2. Systemy znormalizowane i programy wspierające jakość i bezpieczeństwo żywności

2.1. Podejścia normatywne
   2.1.1. Pojęcie normy i normalizacji
   2.1.2. System zarządzania jakością według ISO 9001
   2.1.3. System zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000
   2.1.4. Standardy sieci handlowych
   2.1.5. Standard GlobalGAP dla producentów podstawowych
   2.1.6. System bezpieczeństwa pasz GMP+
   2.1.7. Globalny system certyfikacji żywności FS 22000
      2.1.7.1. Globalna Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Żywności – GFSI
      2.1.7.2. Standardy rekomendowane przez GFSI
      2.1.7.3. Standard FS 22000
   2.1.8. Norma PN EN 15593 dotycząca opakowań do żywności
   2.1.9. ISO/IEC 17025 – wymagania dotyczące laboratoriów badawczych
2.2. Wybrane programy na rzecz jakości i bezpieczeństwa żywności
   2.2.1. Wybrane programy powołane w krajach Europy
   2.2.2. Programy polskie
2.3. System CARVER+Shock
   2.3.1. Istota bioterroryzmu
   2.3.2. Istota systemu CARVER+Shock
   2.3.3. Etapy wdrażania systemu

Rozdział 3. Urzędowy i rynkowy nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

3.1. Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności
3.2. Polskie urzędy na straży jakości i bezpieczeństwa żywności
3.3. Rola i zadania jednostek certyfikacyjnych
3.4. Auditowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 19011:2003

Rozdział 4. Koncepcje wspierające jakość i bezpieczeństwo żywności

4.1. TQM – Total Quality Management
   4.1.1. Definicja TQM
   4.1.2. Zasady i model TQM
   4.1.3. Modele doskonałości
4.2. Koncepcja kosztów jakości
   4.2.1. Definicja kosztów jakości
   4.2.2. Modele i klasyfikacja kosztów jakości
   4.2.3. Rachunek kosztów jakości
4.3. Six Sigma
   4.3.1. Istota podejścia Six Sigma
   4.3.2. Wdrażanie Six Sigma
   4.3.3. Infrastruktura Six Sigma
4.4. Japońska koncepcja zarządzania jakością – kaizen
   4.4.1. Istota koncepcji kaizen
   4.4.2. Pojęcie straty (muda)
   4.4.3. Podstawowe praktyki towarzyszące kaizen

Rozdział 5. Instrumentarium zarządzania jakością

5.1. Klasyfikacja narzędzi zarządzania jakością
5.2. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością
   5.2.1. Arkusz kontrolny
   5.2.2 Karta kontrolna
   5.2.3. Histogram
   5.2.4. Diagram Ishikawy
   5.2.5. Diagram Pareto
   5.2.6. Diagram rozproszenia
   5.2.7. Schemat blokowy
5.3. Nowe narzędzia zarządzania jakością
   5.3.1. Diagram pokrewieństwa
   5.3.2. Diagram zależności
   5.3.3. Diagram systematyki
   5.3.4. Diagram macierzowy
   5.3.5. Macierzowa analiza danych
   5.3.6. Plan działania
   5.3.7. Diagram strzałkowy
5.4. Klasyfikacja metod zarządzania jakością
5.5. Metody zarządzania jakością
   5.5.1. Metoda Kano
   5.5.2. Metoda QFD
   5.5.3. Metoda FMEA
   5.5.4. Metoda CSI
   5.5.5. Metoda Servqual
   5.5.6. Metoda kryterialnego wzorca jakości
5.6. Inne instrumenty zarządzania jakością o charakterze wspierającym
   5.6.1. Burza mózgów
   5.6.2. Metoda 5Why
   5.6.3. Metoda Suzuki
   5.6.4. Metoda 8D
   5.6.5. Metoda 5S

Rozdział 6. Przykłady praktycznych zastosowań wybranych instrumentów

6.1. Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji przyczyn spadku popytu na usługi w zakładzie gastronomicznym
6.2. Zastosowanie burzy mózgów, diagramu pokrewieństwa, zależności i systematyki do rozwiązania problemów w hurtowni koncentratów spożywczych
6.3. Zastosowanie metody Kano przez producenta przetworów mleczarskich
6.4. Zastosowanie metody CSI przez producenta przetworów mleczarskich

Słownik pojęć

Bibliografia

Załączniki
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł