Wydawnictwo

Nowości

Administracja publiczna w projektach politycznych | D. Plecka (red.) | Toruń, 2014. | Samorząd Terytorialny | ADMINISTRACJA; POLITYKA
cena: 44,00 zł
cena: 52,50 zł
cena: 39,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 25,00 zł
cena: 28,00 zł

M. Lisiecki.Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

 • Kod: ŁOŚ 018
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Cena: 45,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Lisiecki Marek
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 334
 • ISBN Kod: 9788362726004
 • ISBN: 978-83-62726-00-4
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Lisiecki Marek
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 334
 • ISBN Kod: 9788362726004
 • ISBN: 978-83-62726-00-4
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Lisiecki Marek
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 334
 • ISBN Kod: 9788362726004
 • ISBN: 978-83-62726-00-4
 • oprawa: Miękka

Podręcznik jest pierwszą w polskim piśmiennictwie próbą przeniesienia ogólnej teorii organizacji i zarządzania na sferę szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
Autor przedstawia całościowe podejście do tego zagadnienia, a nie tylko przez pryzmat działań jednej instytucji. W systematyczny i uporządkowany sposób omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej, ochroną przed przestępczością i terroryzmem, zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie kryzysu. Analizuje retrospektywnie i prognozuje zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli w ujęciu ogólnoświatowym, europejskim i krajowym.
W kolejnych rozdziałach wyróżnia podstawowe obszary bezpieczeństwa oraz omawia rolę instytucji publicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa na tle zmian w administracji publicznej, jakie zaszły w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat. Następnie przedstawia najważniejsze zadania, jakie stoją obecnie przed  instytucjami publicznymi zajmującymi się zarządzaniem bezpieczeństwem, związane z ustaleniem kierunków działań na najbliższe lata i dalszą perspektywę, zastosowaniem nowych rozwiązań organizacyjnych i logistycznych oraz wdrożeniem zmian w funkcjonowaniu tych instytucji. Sporo miejsca poświęca też kwestii jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym i jej kontrolowaniu i weryfikowaniu.

Spis treści:
http://www.losgraf.pl/index.php/s/karta_spis/id/208

Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji | T. Brzezicki i in. | Toruń, 2011. | PRAWO ; ADMINISTRACJA
T. Brzezicki i in. Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji
25,20 zł
Zawody prawnicze| T. Gardocka; J. Sobczak (red.).|Toruń, 2010.| PRAWO; ADMINISTRACJA
T. Gardocka; J. Sobczak (red.). Zawody prawnicze
32,60 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów| A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.).| Bielsko-Biała, 2008. | PRAWO
A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.). Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów
36,00 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne działań policji : zbiór wybranych przepisów prawa | T. Wojtuszek.| Bielsko-Biała, 2007.| PRAWO
T. Wojtuszek. Zasadnicze normy prawne i administracyjne działań policji : zbiór wybranych przepisów prawa
15,00 zł
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym | E. Wojciechowski. | Wyd. II. | Warszawa, 20012. | ZARZĄDZANIE
E. Wojciechowski. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
48,00 zł
Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary działania | D. Stawasz; D. Sikora-Fernandez (red.). | Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE; ADMINISTRACJA
D. Stawasz; D. Sikora-Fernandez (red.). Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary działania
47,25 zł
Zarządzanie systemem gospodarki odpadami przez samorządy województwa lubuskiego | B.B. Cupiał. | Zielona Góra, 2013. | EKONOMIA; ADMINSITRACJA; ZARZĄDZANIE
B.B. Cupiał. Zarządzanie systemem gospodarki odpadami przez samorządy województwa lubuskiego
32,50 zł
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego | M. Jastrzębska i in. | Warszawa, 2014. | Monografie LEX | PRAWO
M. Jastrzębska i in. Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego
99,00 zł