Wydawnictwo

Nowości

Technologia informacyjna wspomagająca zarządzanie kadrami : kilka zagadnień | K. Mikulski. | Toruń, 2014.. | ZARZĄDZANIE; INFORMATYKA
cena: 23,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 17,33 zł
cena: 27,30 zł
cena: 47,00 zł
cena: 49,90 zł
cena: 52,00 zł
cena: 29,00 zł

E. Stemposz; A. Jodłowski; A. Stasiecka. Zarys metodyki wspierającej naukę projektowania systemów informacyjnych

 • Kod: PJWS 045
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły
 • Cena: 74,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Stemposz E.; Jodłowski A.; Stasiecka A.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 560
 • ISBN Kod: 9788363103392
 • ISBN: 978-83-63103-39-2
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Stemposz E.; Jodłowski A.; Stasiecka A.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 560
 • ISBN Kod: 9788363103392
 • ISBN: 978-83-63103-39-2
 • oprawa: Miękka

Publikacja została przygotowana z myślą o osobach interesujących się modelowaniem i/lub projektowaniem, a w szczególności dla tych, którzy zajmują się analizą wymagań na systemy informacyjne i aktualnie wykorzystują albo planują wykorzystywać w przyszłości popularny obiektowy graficzny język UML. Opracowanie to może być również użyteczne dla osób prowadzących działalność związaną z modelowaniem i/lub projektowaniem,w ramach innych dziedzin problemowych. Przez osoby interesujące się rozumiane są tu zarówno osoby uczące się, nauczające, jak i osoby podejmujące ten rodzaj aktywności w życiu zawodowym. Uogólniając, zaprezentowana w rozdziale pierwszym publikacji metodyka, zarówno jeśli chodzi o schemat struktury zasobów, jak i określenie sposobów postępowania w trakcie nauczania, może być wykorzystana w nauczaniu w innych dziedzinach niekoniecznie związanych z informatyką czy z symulowaniem środowiska, do nauczania tzw. umiejętności miękkich, za jakie można uznać modelowanie/projektowanie.

Publikacja może stanowić także pomoc dydaktyczną do przedmiotów związanych z analizą i projektowaniem systemów informacyjnych. W aspekcie tego przeznaczenia, szczególnie przydatne są rozdziały poświęcone jedenastu zadaniom, dla których do-łączono przykładowe rozwiązania, omówienia błędów oraz opisy zdań w aspekcie ich użyteczności w procesie nauczania. Innym ważnym celem, ze względu na powszechne wykorzystanie UML w organizacjach związanych z produkcją oprogramowania, było użycie w zadaniach jak największej liczby rodzajów diagramów dostarczanych przez ten język. Przeważająca większość popularnych pozycji wydawniczych o UML bazuje na przykładach, które są albo na zbyt wysokim poziomie abstrakcji, albo odnoszą się do bardzo ograniczonego wycinka dziedziny problemowej. Dotyczy to nie tylko informacji związanej z modelowaniem i/lub projektowaniem w ogóle, ale także z wykorzystywaniem konstrukcji UML. Ostatnim z założonych celów była próba zilustrowania sposobu budowy oprogramowania z wykorzystaniem najlepszych praktyk zidentyfikowanych na potrzeby inżynierii oprogramowania, czyli budowę oprogramowania w oparciu o model iteracyjno-przyrostowy, na bazie architektury opartej na komponentach z wykorzystaniem modelowania wizualnego.

 

 

 

Złożoność obliczeniowa algorytmów w zadaniach | K. Giaro. | Olsztyn-Gdańsk, 2011. | INFORMATYKA ; MATEMATYKA
K. Giaro. Złożoność obliczeniowa algorytmów w zadaniach
22,50 zł
Zarządzanie usługami informatycznymi | A. Lotko. | Wyd. II. | Radom, 2005. | INFORMATYKA
A. Lotko. Zarządzanie usługami informatycznymi
35,44 zł
47,25 zł
Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania |W. Chmielarz. | Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE; INFORMATYKA
W. Chmielarz. Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania
30,00 zł
Zarządzanie outsourcingiem informatycznym | M. Sobińska. |Wrocław, 2008. | ZARZĄRZANIE ; INFORMATYKA
M. Sobińska. Zarządzanie outsourcingiem informatycznym
21,60 zł
27,00 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości | D. Wawrzyniak | Warszawa, 2002 | BEZPIECZEŃSTWO ; BANKOWOŚĆ ; INFORMATYKA
D. Wawrzyniak Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości
30,00 zł
50,40 zł
Zabawy z komputerem i fizyką : skoki, rzuty i rakiety : modele jednopunktowe | J. Wasilewski. | Toruń, 2014. | FIZYKA; INFORMATYKA
J. Wasilewski. Zabawy z komputerem i fizyką : skoki, rzuty i rakiety : modele jednopunktowe
42,00 zł
Wyzwania programistyczne | S.S. Skiena; M.A. Revilla. | Warszawa, 2004. | (Idee, metody i narzędzia informatyki). | INFORMATYKA
S.S. Skiena; M.A. Revilla. Wyzwania programistyczne
39,20 zł
49,00 zł
Wykorzystanie Internetu w analizie otoczenia przedsiebiorstwa : algorytmy ponownych odwiedzin źródeł | I. Nawrot. | Poznań, 2013. | INFORMATYKA; EKONOMIA
I. Nawrot. Wykorzystanie Internetu w analizie otoczenia przedsiebiorstwa : algorytmy ponownych odwiedzin źródeł
34,90 zł