Wydawnictwo

Nowości

Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej | M. Strzyżewski (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
cena: 46,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 28,50 zł
cena: 46,00 zł
cena: 46,00 zł

M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego

 • Kod: UMKW 072
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 25,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wiśniewski Marek
 • Wyd.: V
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 201
 • ISBN Kod: 9788323121336
 • ISBN: 978-83-231-2133-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Wiśniewski Marek
 • Wyd.: V
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 201
 • ISBN Kod: 9788323121336
 • ISBN: 978-83-231-2133-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Wiśniewski Marek
 • Wyd.: V
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 201
 • ISBN Kod: 9788323121336
 • ISBN: 978-83-231-2133-6
 • oprawa: Miękka

Od autora

Niniejsza praca przeznaczona jest dla studentów filologii polskiej. W zasadzie stanowi ona wstęp do fonologii współczesnego języka polskiego. Moją ambicją było w prosty i - mam nadzieję - przejrzysty sposób zapoznać studentów z cechami fonetycznymi polszczyzny i podstawową procedurą fonologiczną. Ograniczam się przy tym do spraw naprawdę podstawowych, nie wdając się w szczegółową charakterystykę systemu fonologicznego. Moim zdaniem skrypt ma dokładnie taką zawartość, jaka jest przyswajalna na początku edukacji polonistycznej. Wypełnia on więc lukę między podręcznikami szkolnymi a bardziej zaawansowanymi opracowaniami fonologii polskiej. Polski materiał fonetyczny interpretuję, posługując się teorią fonologiczną tzw. Szkoły Praskiej. Jest to, w moim przekonaniu, właściwy wybór dla początku edukacji językoznawczej. Zainteresowany student, poznawszy podstawy, samodzielnie może pogłębiać wiedzę, studiując także i inne teorie oraz bardziej szczegółowe analizy systemu fonologicznego współczesnej polszczyzny (...)

Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie | A. Markuszewska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
A. Markuszewska (red.). Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie
46,00 zł
Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii | M. Bizior--Dombrowska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Bizior--Dombrowska (red.). Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii
46,00 zł
Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej | M. Strzyżewski (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Strzyżewski (red.). Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej
46,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego | T. Nowakowski. | Bydgoszcz, 2012. |
HISTORIA ; FILOLOGIA POLSKA
T. Nowakowski. Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego
42,00 zł
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego | M. Wiśniewski. | Wyd. IV | Toruń, 2001. | FILOLOGIA POLSKA
M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł
Wyznaczniki gatunkowe felitonu drugiej połowy XIX wieku : na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicz; Bolesława Prusa i Aleksandra Świętchows-kiego | M. Pietrzak. | Łódź, 2013. | FILOLOGIA POLSKA
M. Pietrzak. Wyznaczniki gatunkowe felitonu drugiej połowy XIX wieku : na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicz; Bolesława Prusa i Aleksandra Świętchows-kiego
46,20 zł