Wydawnictwo

Nowości

Estetyczne problemy późnej nowoczesnści | I. Lorenc. | Toruń, 2014. | Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce | FILOZOFIA
cena: 24,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 69,90 zł
cena: 35,70 zł
cena: 44,00 zł
cena: 49,90 zł
cena: 59,90 zł
cena: 35,00 zł

T. Ślipko. Zarys etyki szczegółowej : myśl filozoficzna, Etyka osobowa T.I

 • Kod: WAM 074
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM
 • Cena: 49,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Ślipko Tadeusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2006
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 83-7318-366-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Ślipko Tadeusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2006
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 83-7318-366-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Ślipko Tadeusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2006
 • ISBN Kod: B5
 • ISBN: 83-7318-366-3
 • oprawa: Miękka

Zarys etyki szczegółowej stanowi integralną część całościowego ujęcia etyki filozoficznej w jej podziale na Zarys etyki ogólnej oraz Zarys etyki szczegółowej. Ten ostatni złożony jest z dwu wielkich traktatów: Etyki osobowej (tom 1) i Etyki społecznej (tom 2). W ten sposób powstał filozoficzno-etyczny tryptyk, dzieło jednego z najwybitniejszych polskich etyków, stanowiący metodyczne, treściowo spójne i unikatowe opracowanie problematyki filozoficzno-etycznej w jej zasadniczych aspektach.
Żydowska tradycja i literacka nowoczesność | B. Witte. | Warszawa, 2012. | Terminus Akademia | LITERATUROZNAWSTWO ; FILOZOFIA
B. Witte. Żydowska tradycja i literacka nowoczesność
65,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Życie człowieka w realiach współczesności | A. Bartniczak. | Poznań, 2011. | 
NAUKA; FILOZOFIA; PSYCHOLOGIA
A. Bartniczak. Życie człowieka w realiach współczesności
29,00 zł
Związek i partnerstwo : Yin-Yang w miłości | N.C. Demetry. | GWP, Sopot, 2012. | PSYCHOLOGIA ; FILOZOFIA
N.C. Demetry. Związek i partnerstwo : Yin-Yang w miłości
29,90 zł
Zrozumieć Habermasa | A. Dupeyrix. | Warszawa, 2014. | Prolegomena | FILOZOFIA
A. Dupeyrix. Zrozumieć Habermasa
56,00 zł
Zrozumieć Fenomenologię : konkretna praktyka I N. Depraz. Warszawa, 2010. (Prolegomena) ( FILOZOFIA )
Zrozumieć Fenomenologię : konkretna praktyka I N. Depraz. Warszawa, 2010. (Prolegomena) ( FILOZOFIA )
54,00 zł
Źródła i sens komunizmu rosyjskiego | A. Bierdiajew. | Kęty, 2006. | (Biblioteka Europejska) | FILOZOFIA
A. Bierdiajew. Źródła i sens komunizmu rosyjskiego
25,95 zł
34,60 zł
Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrónoważonego rozwpju | W. Tyburski (red.). | Toruń, 2011. | EKOFILOZOFIA; EKOPEDAGOGIKA
W. Tyburski (red.). Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrónoważonego rozwpju
36,00 zł