Wydawnictwo

Nowości

Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce | T. Janicki. | Toruń, 2014. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 39,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 19,43 zł
cena: 55,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 23,00 zł

K. Wódz (red.). Zapomniane miejsca, zapomnieni ludzie : restrukturyzacja ekonomicza a zmiana kulturowa

 • Kod: WN 332
 • Stan: 14
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe
 • Cena: 42,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wódz Kazimierz (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 270
 • ISBN Kod: 9788371647932
 • ISBN: 978-83-7164-793-2
 • oprawa: Miękka

Województwo śląskie jest przykładem regionu, w którym przemysłowa przeszłość odcisnęła trwałe piętno na formach przestrzennych, stosunkach społecznych, instytucjach, wzorach kultury, a także zbiorowych identyfikacjach i indywidualnych biografiach. Restrukturyzacja gospodarki regionu, rozpoczęta wraz ze zmianami ustrojowymi po roku 1989, podmyła podstawy, na których ufundowany był porządek symboliczny robotniczych społeczności, skupionych w przyfabrycznych osadach czy wielkich blokowiskach zasiedlanych w latach powojennych migrantami z całej Polski, werbowanymi masowo do pracy w kopalniach czy hutach w ramach polityki „socjalistycznej” industrializacji (Morawski 1999). Restrukturyzacja dominujących do niedawna gałęzi przemysłu (głównie wydobywczego i metalurgicznego) pociągnęła za sobą wiele nieprzewidzianych wcześniej zjawisk negatywnych, takich jak destabilizacja i pauperyzacja środowisk robotniczych, degradacja przestrzeni miejskiej, pojawienie się rozległych ugorów miejskich i niszczejących budynków pokopalnianych czy pofabrycznych, powstawanie enklaw biedy, swoistych gett, zamieszkiwanych przez jednostki i rodziny uzależnione od pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym (Wódz, Wódz 2006). Wymuszone zewnętrznymi warunkami ekonomicznymi procesy restrukturyzacji dawnych okręgów przemysłowych wywierają wpływ na całokształt życia ich mieszkańców. Dla robotników z przyzakładowych osiedli zamknięcie kopalni czy fabryki, w której przepracowali wiele lat, ma wielorakie konsekwencje, poczynając od utraty źródła ekonomicznej stabilizacji, na problemach osobistych kończąc. W oficjalnym dyskursie restrukturyzacyjnym, zdominowanym przez argumenty ekonomiczne, rzadko pojawia się odwołanie do osobistych przeżyć przedstawicieli tych środowisk, które w sposób dramatyczny próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości. W niniejszej publikacji podejmiemy próbę ukazania różnych sposobów doświadczania i opisu procesów restrukturyzacji, wyrażanych w postaci osobistych narracji przez mieszkańców takich właśnie typowych osiedli przyzakładowych, które wskutek procesów restrukturyzacji utraciły dotychczasowe podstawy ekonomicznej egzystencji i dryfują w stronę enklaw ubóstwa i zaniedbania.
Podstawą empiryczną prezentowanych w tomie analiz są wyniki badań prowadzonych w latach 2008−2011 przez zespół pod kierunkiem piszącej te słowa w ramach projektu SPHERE („Space, Place and the Historical and contemporary articulations of regional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic Restructuring and regeneration”, 7 PR UE). Badania prowadzone były w kilku miastach europejskich, których geneza i ekspansja związana była z przemysłem: w południowej części Norymbergi, gdzie od polowy XIX wieku rozwijał się przemysł metalurgiczny, a pod koniec XIX wieku − elektryczny, Corbeil-Essonnes oraz Evry na południowy wschód od Paryża, z dominantą przemysłu metalurgicznego i papierniczego, Elda i Alcoy (Alicante) w Hiszpanii, gdzie rozwinęły się przede wszystkim przemysły obuwniczy i tekstylny, górnicze miasta Zonguldak w Turcji oraz Barnsley (Płd. Yorkshire) w Wielkiej Brytanii. W badaniach polskich uwzględniono wewnętrzne zróżnicowanie województwa śląskiego i wybrano dwa miasta − Rudę Śląską (Nowy Bytom, Wirek) w części śląskiej i pogranicze Dąbrowy Górniczej i Będzina (Ksawera i Koszelew) w części zagłębiowskiej. W opracowaniach składających się na obecny tom korzystamy przede wszystkim z danych i opracowań przygotowanych w ramach polskiej części projektu, wzbogacając je o doświadczenia zgromadzone w ciągu ponad 20-letniej działalności badawczej Zakładu Badań Kultury Współczesnej (por. Aneks 1). Kiedy w 2007 roku pomysłodawca i inicjator projektu SPHERE, zmarły przedwcześnie w 2010 roku John Kirk, zwrócił się do piszącej te słowa z zaproszeniem do współpracy w ramach projektu SPHERE, bardzo szybko mógł się przekonać o zaskakującym podobieństwie wniosków wynikających z jego badań nad znaczeniem procesów deindustrializacji dla zbiorowej i indywidualnej tożsamości przedstawicieli różnych grup zawodowych, głównie robotników związanych z tradycyjnymi branżami przemysłu do ustaleń poczynionych w trakcie wieloletnich obserwacji przekształceń dokonujących się w województwie śląskim. Te pierwsze wstępne porównania zyskały gruntowne potwierdzenie w obszernym materiale empirycznym, zebranym w ramach projektu SPHERE w sześciu badanych regionach, uzyskane wyniki pozwoliły na sporządzenie niezmiernie interesującego opisu przebiegu procesów restrukturyzacji i ich konsekwencji kulturowych w postaci czterech raportów tematycznych, a następnie publikacji, obejmujących wszystkie badane regiony (Kirk, Contrepois, Jefferys (eds.) 2012; Wódz, Gnieciak, w druku). W obecnym tomie − jak już wspomniano – odwołujemy się do wyników badań zrealizowanych w województwie śląskim − dla jasności wywodu rozpoczniemy od prezentacji założeń i metodologii projektu SPHERE, aby następnie przejść do opisu przebiegu procesów restrukturyzacji rozpoczętych ponad 20 lat temu w tym województwie. W trzech kolejnych rozdziałach (II, III i IV) przedstawiamy najistotniejsze naszym zdaniem konsekwencje społeczne i kulturowe transformacji ekonomicznej, które zgodnie z przyjętymi założeniami analizujemy na poziomie osobistych narracji, wypowiedzi ekspertów, reprezentacji symbolicznych, praktyk kulturowych, zastanych i wywołanych materiałów wizualnych (szerzej patrz rozdział I).
Pracę zamyka prezentacja wystawy przygotowanej we współpracy z partnerami zagranicznymi: „Stare regiony przemysłowe w procesie zmian. Ludzie – pejzaże – narracje”. Mamy nadzieję, że choć w okrojonej formie będziemy w stanie oddać założenia ideowe całego projektu, a także efekty końcowe tej współpracy. Naszym partnerom – z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii – jesteśmy wdzięczni za udostępnienie materiału zdjęciowego, przygotowanego w ramach projektu.
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł