Wydawnictwo

Nowości

Tragedia w kopalni : kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych |D. Świtała-Trybek. | Opole, 2014. | Studia i Monografie, nr 502 | KULTURA; SOCJOLOGIA; HISTORIA ; GÓRNICTWO
cena: 40,95 zł

Paleczek W. Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz o modelowania deformacji terenów górniczych

  • Kod: WPCZ 183 (1)
  • Stan: 1
  • Dostępność: Mało
  • Wydawnictwo: Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
  • Cena: 9,00 zł12,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Witold Paleczek
Ilość stron: 93
ISBN: 978-83-7193-502-2
Miejsce: Częstochowa
Rok: 2011
Oprawa: MiękkaStreszczenie
1.    Wykaz ważniejszych oznaczeń
2.    Przedmiot, teza, cel i zakres pracy
3.    Wprowadzenie
4.    Zagadnienia aproksymacji przekroju pionowego niecki obniżeniowej
    4.1.    Aproksymacja profilu niecki obniżeniowej funkcją zadanego modelu
    4.2.    Analiza zadania prognozowania przemieszczeń pionowych niecki obniżeniowej według danych eksploatacyjnych
    4.3.    Analiza zadania aproksymacji przemieszczeń pionowych przekroju niecki obniżeniowej z uwzględnieniem wypiętrzeń w części brzeżnej niecki
5.    Zagadnienie aproksymacji obniżeń powierzchni terenu w funkcji czasu
6.    Metoda określania sztywności górotworu w ujęciu empirycznym
    6.1.    Wprowadzenie
    6.2.    Równania linii osiadania jako ugięcia belki na podłożu sprężystym
    6.3.    Równania ugięcia belki sprężystej z uwzględnieniem początkowego przemieszczenia pionowego
6.4.    Zadanie aproksymacji przemieszczeń pionowych przekroju niecki obniżeniowej
6.5.    Wnioski
Podsumowanie
Załączniki

    1.1.    Algorytm obliczania promienia zasięgu wpływów głównych z wykorzystaniem danych geomechanicznych skał
    1.2.    Porównanie wyników funkcji obniżeń w układach płaskim i przestrzennym z uwzględnieniem danych eksploatacyjnych
    2.    Algorytm obliczania wartości estymatorów parametrów równań aproksymujących dane empiryczne
Bibliografia cytowana i uzupełniająca
Zusammenfassung
Zasady oceny bezpieczeństwa szybów i ich odporność na oddziaływania górnicze | H. Kleta. | Gliwice, 2013. | Monografia 468 | GÓRNICTWO
H. Kleta. Zasady oceny bezpieczeństwa szybów i ich odporność na oddziaływania górnicze
18,90 zł
Tragedia w kopalni : kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych |D. Świtała-Trybek. | Opole, 2014. | Studia i Monografie, nr 502 | KULTURA; SOCJOLOGIA; HISTORIA ; GÓRNICTWO
D. Świtała-Trybek. Tragedia w kopalni : kulturowe konteksty katastrof i wypadków górniczych
40,95 zł
Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego | A. Bluszcz (red.). | Katowice, 2013. | Monografie | GÓRNICTWO
A. Bluszcz (red.). Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego
27,00 zł
Społeczno-techniczne aspekty kształcenia inżynierskiego na potrzeby górnictwa | A. Kijewska; H. Przybyła. | Katowice, 2013. | GÓRNICTWO
A. Kijewska; H. Przybyła. Społeczno-techniczne aspekty kształcenia inżynierskiego na potrzeby górnictwa
25,00 zł
Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych | P. Gawor. | Wyd. II. |Gliwice, 2013. | GÓRNICTWO
P. Gawor. Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych
18,90 zł
Pomiar stanów i analiza przemian cieplnych powietrza | P. Wrona; Z. Różański. | Gliwice, 2013. | GÓRNICTWO
P. Wrona; Z. Różański. Pomiar stanów i analiza przemian cieplnych powietrza
23,10 zł
Miernictwo górnicze | Cz. Zając. | Katowice, 2012. | GÓRNICTWO
Cz. Zając. Miernictwo górnicze
30,00 zł
Metody prognoz krótkoterminowych stężenia metanu na wylotach z rejonów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego | H. Badura. | Gliwice, 2013. | Monografia 466 | GÓRNICTWO
H. Badura. Metody prognoz krótkoterminowych stężenia metanu na wylotach z rejonów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego
33,60 zł