Wydawnictwo

Nowości

Employer branding : marka pracodawcy w praktyce | J. Dąbrowska. | Słowa i Myśli, Lublin, 2014. | ORGANIZACJA; ZARZĄDZANIE
cena: 46,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 64,90 zł
cena: 34,65 zł
cena: 48,30 zł
cena: 67,00 zł

A. Kwiotkowska. Zagadnienia działalności remontowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym w ujęciu logistycznym

 • Kod: WPŚ 135
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
 • Cena: 23,20 zł29,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kwiotkowska Anna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Gliwice
 • Rok: 2006
 • ilość stron: 192
 • ISBN: 978-83-7335-369-5
 • oprawa: Miękka

Temat monografii dotyczy próby doboru rozwiązań w postaci koncepcji logistycznych w obszarze działalności remontowej. Istotę koncepcji logistycznych w odniesieniu do działalności remontowej określono jako zapewnianie szybkiej i sprawnej obsługi remontowej zaspokajającej w najwyższym stopniu potrzeby i wymagania przedsiębiorstwa produkcyjnego w analizowanym zakresie.


Podstawowym celem monografii jest opracowanie koncepcji logistycznych działalności remontowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, pozwalających podjąć racjonalne decyzje kierownicze redukujące czas i koszty przy zachowaniu jej pożądanej jakości oraz sprawnie skoordynować procesy w obszarze działalności remontowej.


Cel monografii realizowano poprzez studia literaturowe, studia dokumentacji źródłowej przedsiębiorstw, przeprowadzone badania i wykonane badania eksperymentalne.

Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany w organizacjach : sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu | J. Jasińska. | Nowy Dwór Maz., 2015. | ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJE
J. Jasińska. Zmiany w organizacjach : sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu
64,90 zł
Zdolność do zmian jak siła sprawcza elastyczności organizacji | G. Osbert--Pociecha. | Wrocław, 2011. | ORGANIZACJA; EKONOMIA
G. Osbert--Pociecha. Zdolność do zmian jak siła sprawcza elastyczności organizacji
56,00 zł
Zasoby ludzkie w organizacji | M.A. Leśniewski; S. Morawska. | Warszawa, 2012. | ORGANIZACJA; ZZL
M.A. Leśniewski; S. Morawska. Zasoby ludzkie w organizacji
32,00 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie | Z. Pawlak. | Warszawa, 2011. | ZZL
Z. Pawlak. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
64,90 zł
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji | A.A. Szpitter. | Gdańsk, 2013. | ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJA
A.A. Szpitter. Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji
35,70 zł
Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach | A. Bitkowska. | DIFIN, Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
A. Bitkowska. Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach
60,00 zł
Zarządzanie małą i średnią firmą : w teorii i w ćwiczeniach | M. Matejun (red.). | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
M. Matejun (red.). Zarządzanie małą i średnią firmą : w teorii i w ćwiczeniach
80,00 zł