Wydawnictwo

Nowości

Etnopolityka jako funkcjonalny element kształtujący system polityczny Republiki Zimbabwe | K. Chołaszczyńki. | Mado, Toruń, 2014. | ETNOPOLITYKA; POLITYKA
cena: 63,00 zł
cena: 85,00 zł
cena: 19,95 zł

R. Garbiec. Zabezpieczenie społeczne : istota i elementy systemu

 • Kod: WPCZ 115
 • Stan: 12
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
 • Cena: 26,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Garbiec Roman
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Częstochowa
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 163
 • ISBN: 978-83-7193-358-5
 • oprawa: Miękka

Zabezpieczenie społeczne jest ideą, zgodnie z którą państwo poprzez swoje agendy ma zabezpieczyć swoim obywatelom minimum egzystencji w sytuacjach, gdy nie mogą oni sami sobie tego zapewnić poprzez własną pracę. Zagadnieniami z zakresu zabezpieczenia społecznego zajmuje się dyscyplina naukowa zwana polityką społeczną. Celem niniejszego podręcznika jest przybliżenie definicji pojęcia zabezpieczenie społeczne, jego założeń teoretycznych, technik realizacji oraz wszystkich elementów składowych. Szczególnie ważnym celem tego opracowania było opisanie aktualnie obowiązujących standardów w zakresie zabezpieczenia społecznego w Polsce.
W podręczniku przyjęto zasadę opisania poszczególnych elementów zabezpieczenia społecznego w układzie: źródło finansowania, budowa funduszu i rodzaje wypłacanych świadczeń w odniesieniu do ubezpieczeniowych elementów zabezpieczenia oraz kryteria nabywania świadczeń i ich rodzaje w odniesieniu do elementów zaopatrzeniowych.
Do ubezpieczeniowych elementów zabezpieczenia społecznego można zaliczyć: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie przed utratą pracy. Natomiast do zaopatrzeniowych elementów zabezpieczenia społecznego można zaliczyć: pomoc społeczną, rehabilitację osób niepełnosprawnych, świadczenia prorodzinne, zaopatrzenie społeczne służb mundurowych oraz zaopatrzenie społeczne rolników. Zadaniem państwa w budowaniu systemu zabezpieczenia społecznego jest tworzenie instrumentów prawnych i finansowych oraz instytucji zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu w sferze ubezpieczeniowych elementów zabezpieczenia społecznego. W zakresie zaopatrzeniowych elementów zabezpieczenia społecznego zadaniem państwa jest zapewnienie środków finansowych i zorganizowanie służb administracyjnych odpowiedzialnych za efektywne funkcjonowanie tych elementów systemu.
Przedstawione w książce typologie zabezpieczenia społecznego charakteryzują zarówno polski, jak i zagraniczne systemy zabezpieczenia społecznego. Ze względu na rozwój gospodarki rynkowej w Polsce rodzimy system zabezpieczenia społecznego zawiera specyficzne rozwiązania, które zostały zaprezentowane w treści tego podręcznika. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia i interpretacje przedstawione są w źródłach wykorzystanych do napisania tej książki. Ze względu na podmiotową rolę państwa w kształtowaniu systemów zabezpieczenia społecznego znaczną ilość źródeł stanowią akty prawne, których specyfiką jest znaczna dynamika zmian i korekt przepisów uzależniona w znacznej części od możliwości finansowych państwa, a nie od realnych potrzeb uczestników tego systemu. Mam nadzieję, że lektura tego podręcznika ułatwi praktyczne korzystanie z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego.
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej | B. Jagusiak. |
Warszawa, 2011. | UE
B. Jagusiak. Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej
48,30 zł
Zrozumieć biedę : John Rawls-Amartya Sen | D. Zwarthoed. | Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; POLITYKA SPOŁECZNA
D. Zwarthoed. Zrozumieć biedę : John Rawls-Amartya Sen
23,50 zł
Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie | M. Garbat. | Zielona Góra, 2012. | POLITYKA SPOŁECZNA
M. Garbat. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie
95,00 zł
Zarządzanie i polityka społeczna : wybrane problemy| M. Duczal; T. Pokusa (red.).| Opole, 2010.| ZARZĄDZANIE; POLITYKA SPOŁECZNA
M. Duczal; T. Pokusa (red.). Zarządzanie i polityka społeczna : wybrane problemy
35,70 zł
Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast | P. Swaniewicz; 
J. Krukowska; P. Nowicka. | Warszawa, 2011. | POLITYKA
P. Swaniewicz; J. Krukowska; P. Nowicka. Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast
33,60 zł
Wymiary polityki społecznej | O. Kowalczyk; S. Kamiński (red.). | Wyd. II. | Wrocław, 2013. | POLITYKA SPOŁECZNA
O. Kowalczyk; S. Kamiński (red.). Wymiary polityki społecznej
38,00 zł
Wykluczenie | J. Damon. | Warszawa, 2012. | POLITYKA SPOŁECZNA; SOCJOLOGIA
J. Damon. Wykluczenie
22,50 zł
Wybrane kwestie społeczne w Polsce | G. Holik; K. Zieliński; D. Żmija. |Kraków, 2014. | POLITYKA SPOŁECZNA
G. Holik; K. Zieliński; D. Żmija. Wybrane kwestie społeczne w Polsce
19,95 zł