Wydawnictwo

Nowości

Armia Brytyjska 1919-1945 a wojna z Niemcami | D. French. | Wydaw. Poznańskie, Poznań, 2014. | HISTORIA
cena: 59,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 43,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 29,40 zł
cena: 49,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 32,00 zł

R. Grzybowski (red.). Zaangażowanie? Opór? Gra? : szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u

 • Kod: AMAV 492
 • Stan: 6
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Cena: 58,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Grzybowski Romuald (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 635
 • ISBN Kod: 9788377806333
 • ISBN: 978-83-7780-633-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Grzybowski Romuald (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 635
 • ISBN Kod: 9788377806333
 • ISBN: 978-83-7780-633-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Grzybowski Romuald (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 635
 • ISBN Kod: 9788377806333
 • ISBN: 978-83-7780-633-3
 • oprawa: Miękka

Zaangażowanie? Opór? Gra?. Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u opis książki:
Praca zbiorowa zawiera 49 tekstów autorów z licznych ośrodków naukowych w Polsce. Może być dowodem na podjęcie niezależnych od siebie badań nad postacią nauczyciela w latach 1944 (1945)-1989, czyli w czasach socjalistycznej (komunistycznej) Polski. Zainterwesowania nauczycielem ogólnie odnoszą się do jego działalności dydaktycznej i wychowawczej. Sprowadzają się do pytania: Jaki był? Czy osobą karnie wykonującą polecenia przełożonych, czy pedagogiem refleksyjnym, który w ciężkich czasach, np. ofensywy ideologicznej, podejmował trud wychowania młodego pokolenia, przekazując swoim wychowankom dorobek kulturalny i tradycje? Czy odwoływał się do ogólnoludzkich zasad moralnych, sprzecznych z wizją "nowego człowieka" narzuconą przez władze partyjne i oświatowe? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdujemy w poszczególnych autorskich tekstach. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Stefanii Walasek
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł