Wydawnictwo

Nowości

Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju |A. Karwińska; A. Brzosko-Sermak. | Kraków, 2014. | GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; URBANISTYKA
cena: 33,60 zł
cena: 16,00 zł
cena: 35,70 zł

M. Łanczot; J. Wojtanowicz. Z zastosowań geografii : Paleografia Krajobraz kulturowy

 • Kod: UMCSW 938
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Cena: 29,40 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Łanczot Maria; Wojtanowicz Józef
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 179
 • ISBN Kod: 9788377842171
 • ISBN: 978-83-7784-217-1
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Łanczot Maria; Wojtanowicz Józef
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 179
 • ISBN Kod: 9788377842171
 • ISBN: 978-83-7784-217-1
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Łanczot Maria; Wojtanowicz Józef
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 179
 • ISBN Kod: 9788377842171
 • ISBN: 978-83-7784-217-1
 • oprawa: Miękka

Geografia, która z jednej strony zajmuje się środowiskiem przyrodniczym, z drugiej zaś środowiskiem społeczno-ekonomicznym, ma szerokie związki z innymi naukami, szczególnie takimi jak: geologia, ekonomia, socjologia, ekologia, historia, archeologia, nauki o krajobrazie.
Geografia czerpie z dorobku tych nauk, a równocześnie rezultaty jej badań znajdują w nich zastosowanie. Prezentowana książka mówi właśnie o zastosowaniach geografii na przykładzie paleogeografii i nauki o krajobrazie kulturowym. W obu tych interdyscyplinarnych kierunkach badawczych geografia odgrywa jedną z głównych ról, a w niektórych zagadnieniach rolę dominującą.
Celem głównym książki jest ukazanie możliwości geografii w badaniach roli środowiska przyrodniczego na każdym etapie rozwoju cywilizacji - w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł
Ziemia święta : geografia biblijna | B. Szczepanowicz. | Kraków, 2014. | GEOGRAFIA; TEOLOGIA
B. Szczepanowicz. Ziemia święta : geografia biblijna
49,00 zł
Zarys geografii społeczno-ekonomicznej Australii | A. Janiszewska; W. Klima. | Łódź, 2009. | GEOGRAFIA ; EKONOMIA
A. Janiszewska; W. Klima. Zarys geografii społeczno-ekonomicznej Australii
34,00 zł
Wyspy tropikalne : w poszukiwaniu dobrobytu | M. Jędrusik. | Warszawa, 2005. | LITERATURA
M. Jędrusik. Wyspy tropikalne : w poszukiwaniu dobrobytu
32,00 zł
40,00 zł
Współczesne zmiany kriosfery północno-zachodniego Spitsbergenu na przykładzie regionu Kaffoiyry | I. Sobota. | Toruń, 2013. | NAUKI O ZIEMI; GEOGRAFIA
I. Sobota. Współczesne zmiany kriosfery północno-zachodniego Spitsbergenu na przykładzie regionu Kaffoiyry
78,00 zł
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku | M. Halamska (red.). | Warszawa, 2011. | EKONOMIA; DEMOGRAFIA; GEOGRAFIA
M. Halamska (red.). Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku
29,40 zł
Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski | 
E. Tomaszewski. | Łódź, 2012. | GEOGRAFIA; HYDROLOGIA
E. Tomaszewski. Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski
46,20 zł