Wydawnictwo

A. Trochymiuk. Wymowa dzieci niesłyszących : analiza audytywna i akustyczna

  • Kod: UMCSW 512
  • Stan: 0
  • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  • Cena: 34,65 zł
  • szt.
  • Poleć produkt
Rozprawa jest jedną z niewielu polskich prac dotyczących zaburzeń mowy badanych za pomocą metod fonetyki akustycznej. Należy podreślić, że jest to pierwsza w Polsce akustyczna ocena efektów metody fonogestów, z którą surdologopedia wiąże nadzieje na bardziej satysfakcjonujące wyniki procesu uczenia języka i mowy osób niesłyszących. Praca bardzo szeroko i precyzyjnie prezentuje dotychczasową wiedzę o trudnościach w realizacji systemu fonologicznego przez głuchych. Wnosi ta

Rozprawa jest jedną z niewielu polskich prac dotyczących zaburzeń mowy badanych za pomocą metod fonetyki akustycznej. Należy podreślić, że jest to pierwsza w Polsce akustyczna ocena efektów metody fonogestów, z którą surdologopedia wiąże nadzieje na bardziej satysfakcjonujące wyniki procesu uczenia języka i mowy osób niesłyszących. Praca bardzo szeroko i precyzyjnie prezentuje dotychczasową wiedzę o trudnościach w realizacji systemu fonologicznego przez głuchych. Wnosi także nową interpretację zjawisk dotychczas błędnie naświetlanych lub zjawisk zupełnie pomijanych w opisach. Rozprawa wnosi niewątpliwie do refleksji nad głuchotą i nad fonetyką języka polskiego wiedzę nową i przydatną osobom niesłyszącym i ich opiekunom w skomplikowanym procesie poznawania języka.


Konstrukcje słowotwórcze w świadomosci językowej dzieci niesłyszących | E. Muzyka-Furtak.| Lublin, 2010. |Komunikacja językowa i zaburzenia; JĘZYKOZNAWSTWO; SURDOLOGOPEDIA
E. Muzyka-Furtak. Konstrukcje słowotwórcze w świadomosci językowej dzieci niesłyszących
39,90 zł