Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

O tłumaczeniu | P. Ricoeur; P. Torop. | Gdańsk, 2008. | Literatura i okolice | HUMANISTYKA; LITERATUROZNAWSTWO
cena: 31,50 zł
cena: 32,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 28,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 29,00 zł

H. Goska. Wychodzenie z "Cienia imperium" : wątku postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku

 • Kod: UNIV 066
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: UNIVERSITAS Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
 • Cena: 39,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Gosk Hanna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 260
 • ISBN Kod: 9788324226665
 • ISBN: 978-83-242-2666-5
 • oprawa: Miękka

MODERNIZM W POLSCE. Tom 48

Tytułowe „imperium” jest tu rozumiane jako źródło rozmaitych form dominacji kulturowo-cywilizacyjnej, politycznej, ideologicznej (różnych odcieni), a także militarnej, doświadczanej przez Europę Środkową i Wschodnią zarówno ze strony Wschodu, jak i Zachodu. Zależność od „imperium” oraz niepełna suwerenność tego obszaru miały wpływ na ukształtowanie mentalności zamieszkujących go narodów, społeczeństw, wspólnot, jednostek; ich poczucia tożsamości, stosunku do swoich i obcych. Decydowały o sposobach i wymiarze partycypacji w projekcie europejskiego wielkiego modernizmu, o rozumieniu roli państwa i znaczeniu narodu, o wytworzeniu więzi społecznych opartych na… braku zaufania, o skomplikowanych relacjach z władzą reprezentującą często obce interesy. Rozważania zawarte w tym tomie koncentrują się na zagadnieniu, jakie ślady wspomniane okoliczności pozostawiły w literaturze polskiej XX i XXI wieku.


Hanna Gosk – profesor  zwyczajny w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Pracownią Antropologicznych Problemów Literatury. W 2009 r. stworzyła sieć naukową – Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. Opublikowała m.in. Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku (2010). Pod jej redakcją ukazały się liczne tomy zbiorowe. Ostatnio: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Dyskurs postzależnościowy w perspektywie porównawczej (2014, z D. Kołodziejczyk), (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2014, z  B. Karwowską), (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś (2013, z E. Kraskowską), Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2012), Nowe dwudziestolecie (1989-2009) Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy (2010).

 

Spis treści

 

WPROWADZENIE
Część 1. CZAS I SYTUACJA POSTZALEŻNOŚCI, TOŻSAMOŚĆ BYŁEGO „SKOLONIZOWANEGO/KOLONIZATORA”
Rozdział I. Impuls postzależnościowy
Rozdział II. Postzależnościowe cechy czasu postzależności.
Przypadek współczesnej prozy polskiej
Rozdział III. Tożsamościotwórcze aspekty polonistycznych studiów postzależnościowych
Rozdział IV. Co o tożsamości subalterna mówi jego (ubrane) ciało? Diarystyczno-wspomnieniowe ujęcia pasygrafii stroju w polskim czasie marnym (1939–1956). Rekonesans
Rozdział V. Środkowoeuropejczyk w krainie „niehalości”. Studium przypadku bohaterów prozy Ignacego Karpowicza
Część 2. SŁOWA TRUDNE
Rozdział VI. Wątki ofiary i wstydu w narracji losu polskiego. Literacka (nie)obecność opowieści o wstydzie
Rozdział VII. Kresy, kresy... Dwie opowieści geo/poli/poetyczne o tym, że w Galicji Wschodniej żyło się razem, ale osobno
Rozdział VIII. Czym jest szarość opisująca świat Polski Ludowej w prozie małego realizmu
Rozdział IX. Fantazmat i fetysz ojczyzny w najnowszej prozie polskiej
Rozdział X. (Nie)normalność naszych czasów. Literacka diagnoza polskiej rzeczywistości pióra „niepokornych”
Część 3. WĘDRÓWKI I PODRÓŻE (BYŁEGO) PODPORZĄDKOWANEGO
Rozdział XI. Nie-mieszkańcy, nie-miejsca. Literackie ślady powojennego osadzania się „gdzieś” ludzi „skądś”
Rozdział XII. Po rozbiorach, po PRL-u. Polskie podróże do ZSRR/Rosji
Rozdział XIII. Konstruowanie psychospołecznej przestrzeni sąsiada. Niemiecki Zachód i rosyjski Wschód
w reportażowo-podróżniczej prozie polskiej ostatnich lat
BIBLIOGRAFIA
INDEKS RZECZOWY
INDEKS NAZWISK
NOTA BIBLIOGRAFICZNA
SUMMARY

Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowska tradycja i literacka nowoczesność | B. Witte. | Warszawa, 2012. | Terminus Akademia | LITERATUROZNAWSTWO ; FILOZOFIA
B. Witte. Żydowska tradycja i literacka nowoczesność
65,00 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Ziemia Święta w dobie romantyzmu : Antologia | D. Kulczycka. | Zielona Góra, 2013. | LITERATUROZNAWSTWO
D. Kulczycka. Ziemia Święta w dobie romantyzmu : Antologia
43,50 zł
Zdrada małżeńska : w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich | N. Kapuścińska-Kmiecik. | Łódź, 2013. | HISTORIA ; SOCJOLOGIA; PSYCHOLOGIA; LITERATUROZNAWSTWO
N. Kapuścińska-Kmiecik. Zdrada małżeńska : w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich
48,30 zł
Zamiast eposu : rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej| A. Fitas.| Lublin, 2011.| Literatura współczesna - pisarze i problemy, 12; LITERATURA
A. Fitas. Zamiast eposu : rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej
35,00 zł
Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, cz. III | M. Piotrowska; T. Szczerbowski (red.). | Kraków, 2006. |LITERATUROZNAWSTWO
M. Piotrowska; T. Szczerbowski (red.). Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, cz. III
18,00 zł
24,00 zł
Z historią literatury w tle : daty, osoby, miejsca | D. Kulesza. | Białystok, 2011. | LITERATUROZNAWSTWO
D. Kulesza. Z historią literatury w tle : daty, osoby, miejsca
30,00 zł