Wydawnictwo

Nowości

Wycena nieruchomości do celów kredytowych | J. Konowalczuk. | Poltext, Warszawa, 2014. | Nieruchomości | NIERUCHOMOŚCI; EKONOMIA; PRAWO
cena: 59,90 zł

J. Konowalczuk. Wycena nieruchomości do celów kredytowych

 • Kod: DIC 564
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Poltext Sp. z o.o.
 • Cena: 59,90 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Konowalczuk Jan
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 344
 • ISBN Kod: 9788375613858
 • ISBN: 978-83-7561-385-8
 • oprawa: Miękka

Profesjonalna i rzetelna wycena wartości nieruchomości to podstawa funkcjonowania rynku nieruchomości. Książka stanowi cenne źródło wiedzy niezbędnej do zamawiania, wykonywania i odbioru wyceny. W publikacji przedstawione są współczesne metody szacowania nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców. W kolejnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia: • nieruchomość w ujęciu ekonomicznym i prawnym (znaczenie gospodarcze i społeczne; nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe jako przedmiot własności; wiązka praw do nieruchomości);   • rynek nieruchomości i jego analiza na potrzeby wyceny (specyfika rynku; ceny, czynsze, koszty i stopy zwrotu; sposoby użytkowania nieruchomości; ryzyko związane z wyceną); • wartość nieruchomości i sposoby jej określania (wartość rynkowa ? facility management; szacowanie wartości; zasady, metody i specyfika wycen do celów kredytowych); • nieruchomość jako przedmiot wyceny (cechy i klasyfikacja nieruchomości; regulacje prawne; opis, ocena stanu i przeznaczenia nieruchomości; standardy zawodowe; due diligence, land developing);   • wycena nieruchomości w praktyce (uwarunkowania prawne wykonywania operatów szacunkowych; standaryzacja wyceny do celów kredytowych; wycena nieruchomości mieszkalnych na potrzeby kredytowania gospodarstw domowych; kredytowanie przedsiębiorstw; wycena nieruchomości rozwojowych deweloperów). W każdym rozdziale podane są przykłady rzeczywistych wycen ułatwiające zrozumienie kwestii identyfikacji i oceny stanu nieruchomości, interpretacji zjawisk na rynku nieruchomości, stosowania poszczególnych metod, procedur i narzędzi do wyceny. Jan Konowalczuk  ?  dr inż.; pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach . Od 2008 r. adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości i kierownik studium podyplomowego „Rzeczoznawca Majątkowy”. Wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Akademia Krakowska) oraz licznych kursach i konferencjach rzeczoznawców majątkowych. Od 1994 r. czynny rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu wyceny nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny stanu i analizy przedsiębiorstw (due diligence), ekonomiki rolnictwa, wyceny gospodarstw rolnych oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2006–2009. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. szacowania nieruchomości. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Nieruchomość”. W swoim dorobku ma ponad 40 publikacji, w tym 5 książek oraz redakcję polskich wydań europejskich i międzynarodowych standardów wyceny, a także specjalistyczne artykuły na temat wyceny nieruchomości przedsiębiorstw (CRE).
Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości | E. kucharska-Stasiak; M. Załęczna; K. Żelazowski. | Łódź, 2012. | EKONOMIA; NIERUCHOMOŚCI
E. kucharska-Stasiak; M. Załęczna; K. Żelazowski. Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości
33,60 zł
Własność budynków i lokali | K. Krzekotowska. | Iuris, Poznań, 2013. | PRAWO
K. Krzekotowska. Własność budynków i lokali
79,80 zł
Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych : aspekty teoretyczne i praktyczne | P. Lis. | Toruń, 2012. | EKONOMIA
P. Lis. Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych : aspekty teoretyczne i praktyczne
40,00 zł
Upadłość deweloperska : Komentarz do wybranych przepisów ustawy 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego |
R. Adamus i in. | Warszawa, 2012. | PRAWO
 chronie
R. Adamus i in. Upadłość deweloperska : Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
43,00 zł
Ubezpieczenia w gospodarce nieruchomościami |S. Belniak, 
M.W. Wierzchowski. | Tarnów, 2004. | EKONOMIA
S. Belniak, M.W. Wierzchowski. Ubezpieczenia w gospodarce nieruchomościami
25,73 zł
Spółdzielnia czy wspólnota? : zarządzanie zasobami mieszkaniowymi | 
I. Foryś; M. Nowak. | Warszawa, . | nieruchomości | NIERUCHOMOŚCI ; PRAWO
I. Foryś; M. Nowak. Spółdzielnia czy wspólnota? : zarządzanie zasobami mieszkaniowymi
44,90 zł
Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast |M. Bryx (red.). | Warszawa, 2013. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE; NIERUCHOMOŚCI
M. Bryx (red.). Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast
89,00 zł
Psychologia sprzedaży nieruchomości | G. Białopiotrowicz. | Warszawa, 2010. | PSYCHOLOGIA ; NIERUCHOMOŚCI
G. Białopiotrowicz. Psychologia sprzedaży nieruchomości
39,90 zł