Wydawnictwo

Nowości

Wybrane zagadnienia z zakresu opieki pielęgniarskiej i zdrowia publicznego | A. Pacian; M. Wysokiński (red.).| Ostrowiec Św., 2008. |(Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, z. 31)| ZDROWIE PUBLICZNE ; PIELĘGNIARSTWO
cena: 26,25 zł
cena: 31,50 zł

A. Pacian; M. Wysokiński (red.).Wybrane zagadnienia z zakresu opieki pielęgniarskiej i zdrowia publicznego

 • Kod: SWSBP 023
 • Stan: 15
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"
 • Cena: 26,25 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Pacian Anna; Wysokinski Mariusz (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Ostrowiec Św.
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 186
 • ISBN: 978-83-89466-24-2
 • oprawa: Miękka

Spis treści

Teresa B. Kulik, Anna Pacian, Jolanta Pacian, Mariola Janiszewska-Grzyb, Bezrobocie a zdrowie – wybrane zagadnienia.

 • Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian, Jolanta Pacian, Błąd medyczny, a odpowiedzialność karna lekarza.
 • Marek Leszczyński, Bezpieczeństwo socjalne a dostęp do rynku pracy w ujęciu teorii segmentacyjnych.
 • Lilla Walas, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Agnieszka Sadurska, Iwona Adamska-Kuźmicka, Marta Czekirda, Czynniki wpływające na zadowolenie z pracy pielęgniarek w opinii studentów pielęgniarstwa.
 • Małgorzata Knap, Edukacja w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opiece. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek anestezjologicznych na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Anna Stola, Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Powołanie i altruizm w pielęgniarstwie.
 • Iwona Adamska-Kuźmicka, Danuta Zarzycka, Agnieszka Sadurska, Mariusz Wysokiński, Lila Walas, Wiesław Fidecki, Marta Czekirda, Wybrane elementy teorii pielęgniarstwa Kathryn E. Bernard w odniesieniu do opieki położniczej.
 • Barbara Ślusarska, Anna Komosa, Bożena Zboina, Zapotrzebowanie na działalność opiekuńczą pielęgniarki pacjentów z deficytem samoobsługi.
 • Barbara Ślusarska, Bożena Zboina, Danuta Zarzycka, Pacjent z bólem w pracy pielęgniarki.
 • Renata Bazyl, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Zakres działań pielęgniarskich w opiece nad pacjentem z dostępem naczyniowym centralnym.
 • Izabela Różycka, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z padaczką i niedosłuchem w środowisku zamieszkania – studium przypadku.
 • Marcin Płoński, Wiesława Ciechaniewicz, Pielęgnacja pacjenta po resekcji pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową.
 • Karol Durak, Opieka pielęgniarska nad chorym z nadciśnieniem tętniczym – studium przypadku.
 • Bożena Zboina, Ewa Chlewicka, Anna Pacian, Barbara Ślusarska, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w Ostrowcu Św. na tle historycznym.
  Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie | J.B. Karski. | Warszawa, 2009. | ZDROWIE PUBLICZNE
  J.B. Karski. Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie
  31,50 zł
  45,00 zł