Wydawnictwo

Nowości

Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012 | D. Apanel. | Toruń, 2014. | PEDAGOGIKA
cena: 63,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 44,80 zł
cena: 50,40 zł
cena: 34,00 zł
cena: 44,10 zł
cena: 30,00 zł
cena: 36,00 zł
cena: 37,80 zł

M. Grabara (red.). Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania języków obcych

 • Kod: WPCZ 138
 • Stan: 8
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
 • Cena: 42,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Grabara Maria (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Częstochowa
 • Rok: 2009
 • ilość stron: 145
 • ISBN: 978-83-7193-410-0
 • oprawa: Miękka

Spis treści

Przedmowa
I. O metodach nauczania języków obcych - Maria Wysocka
   Apel o poprawność gramatyczną wypowiedzi obcojęzycznych - Maria Grabara
   Nauczanie języków obcych - teorie a praktyka - Zofia Sobańska, Jadwiga Juszczak
   Wybrane zagadnienia związane z nauką języków obcych - refleksje po konferencji PASE - Danuta Pietraniec
   Efektywność nauczania języków obcych na lektoracie w uczelni technicznej -
II. Interkulturowość w nauczaniu języków obcych - Paweł Płusa
   Problematyka interkulturowości, wielokulturowości i transkulturowości w świetle badań glottodydaktycznych - Wacław Miodek
   Elementy regionalne a tożsamość studiującego na zajęciach języka obcego - Jadwiga Juszczak
   Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie - Wioletta Będkowska
   Lingua Franca naszych czasów
III. Motywacja w nauce języków obcych - Krystyna Łęska
   Motywacja studentów do nauki języka obcego oraz ich atrybucje sukcesu i porażki - Joanna Krzemińska-Krzywda
   Motywacja w procesie nauki języka obcego u studentów studiów zaocznych - Monika Nitkiewicz
   Podejście humanistyczne w pracy ze studentami przedmiotów ścisłych
IV. O jakości kształcenia językowego w szkołach wyższych - Liliana Szczuka-Dorna
   Rola i zadania Studium Języków Obcych w uczelni wyższej - Irina Modrzycka
   Kompetencje językowe i społeczne inżynierów w aspekcie wymagań europejskiego rynku pracy - Grzegorz Markowski
   Cele nauczania specjalistycznego języka francuskiego na lektoratach w szkołach wyższych - Jacek Członkowski
   Korzyści z rekomendacji PASE dla szkół języków obcych w szkołach wyższych - Urszula Tarkiewicz
   O tendencjach i kierunkach w nauczaniu języka niemieckiego retrospektywnie - Krystyna Malińska
   Język angielski w karierze naukowej
SUPLEMENT
   Z biegiem lat ... Rys historyczny Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej
   Wykaz skryptów i podręczników wydanych przez lektorów w ciągu 60 lat istnienia Studium Języków Obcych

Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej | T. Nowacki | Warszawa, 2000. | PEDAGOGIKA
T. Nowacki Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej
17,00 zł
25,00 zł
Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć |
D. Seredyńska. | Bydgoszcz, 2011. | PEDAGOGIKA; PSYCHOLOGIA
D. Seredyńska. Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć
33,60 zł
Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej | I D. Lalak. | Warszawa, 2010.| PEDAGOGIKA
I D. Lalak. Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej
42,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Zrozumieć swój czas | H. Moroz. | Wyd. II. | Kraków, 2006. | PEDAGOGIKA
H. Moroz. Zrozumieć swój czas
21,00 zł
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III | | Kielce, 2014. | PEDAGOGIKA
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
26,90 zł
Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych| J.M. Garbula.| Olsztyn, 2010.| PEDAGOGIKA
J.M. Garbula. Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych
35,70 zł