Wydawnictwo

Nowości

Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki | B. Sawicki; M. Harasimiuk (red.). | Nowy Dwór Maz., 2015. | OCHRONA ŚRODOWISKA; EKONOMIA; TURYSTYKA
cena: 54,90 zł

M. Włodarczyk-Makuła. Wybrane mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach i glebach

 • Kod: WPCZ 176
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
 • Cena: 64,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Włodarczyk-Makuła Maria
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Częstochowa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 283
 • ISBN: 978-83-63714-03-1
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Włodarczyk-Makuła Maria
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Częstochowa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 283
 • ISBN: 978-83-63714-03-1
 • oprawa: Miękka

Spis treści:

Streszczenie 

Wprowadzenie 

1. Źródła mikrozanieczyszczeń organicznych w wodach i glebach 
1.1. Polichlorowane dibenzodioksyny (DCDD), polichlorowane dibenzofurany (PCDF), polichlorowane bifenyle (PCB) 
1.2. Pestycydy, heksachlorobenzen (HCB) 
1.3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 
1.4. Inne mikrozanieczyszczenia organiczne 
1.4.1. Związki chlorowcoorganiczne, uboczne produkty utleniania wody (UPU) i dezynfekcji wody (UPD) 
1.4.2. Di-2-etyloheksyloftalany 
1.4.3. Nonylofenol i nonylofenoloetoksylaty 
1.4.4. Liniowe alkilowe sulfoniany 

2. Charakterystyka mikrozanieczyszczeń organicznych 
2.1. Właściwości mikrozanieczyszczeń organicznych 
2.1.1. Właściwości dioksyn i furanów 
2.1.2. Właściwości pestycydów 
2.1.3. Właściwości WWA 
2.1.4. Charakterystyka innych mikrozanieczyszczeń organicznych 
2.1.4.1. Związki chlorowcopochodne 
2.1.4.2. Związki DEHP 
2.1.4.3. Nonylofenole i ich etoksylaty 
2.1.4.4. Wybrane surfaktanty (liniowe alkilowe benzenosulfoniany) 
2.2. Trwałość mikrozanieczyszczeń organicznych w środowisku 
2.2.1. Trwałość dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli 
2.2.2. Trwałość pestycydów 
2.2.3. Trwałość WWA 
2.2.4. Trwałość innych mikrozanieczyszczeń organicznych 
2.3. Oddziaływanie mikrozanieczyszczeń organicznych na organizmy 
2.3.1. Wpływ dioksyn i furanów na organizmy wskaźnikowe 
2.3.2. Wpływ pestycydów na organizmy 
2.3.3. Wpływ WWA na organizmy 
2.3.4. Oddziaływanie innych mikrozanieczyszczeń organicznych na organizmy 

3. Uregulowania prawne dotyczące mikrozanieczyszczeń organicznych w wodach i glebie 
3.1. Dioksyny, furany i polichlorowane bifenyle - uregulowania prawne 
3.2. Pestycydy w przepisach prawnych 
3.3. WWA w wodach i glebie - przepisy prawne 
3.4. Inne mikrozanieczyszczenia organiczne w przepisach prawnych 

4. Oznaczanie mikrozanieczyszczeń organicznych w wodach i glebie 
4.1. Przygotowanie próbek do analiz mikrozanieczyszczeń 
4.1.1. Ekstrakcja 
4.1.2. Zatężanie ekstraktów rozpuszczalnikowych 
4.1.3. Oczyszczanie ekstraktów 
4.2. Identyfikacja jakościowo-ilościowa 
4.3. Oznaczanie dioksyn i furanów 
4.4. Oznaczanie pestycydów 
4.5. Oznaczanie WWA 
4.6. Analizy innych mikrozanieczyszczeń 
4.6.1. Związki chlorowcoorganiczne 
4.6.2. Ftalany 
4.6.3. Substancje nonylofenolu 
4.6.4. Liniowe alkilowe sulfoniany 

5. Możliwości usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych 
5.1. Procesy fizyczno-chemiczne 
5.1.1. Przemiany fizyczno-chemiczne dioksyn i furanów 
5.1.2. Przemiany fizyczno-chemiczne pestycydów 
5.1.3. Przemiany WWA w procesach fizyczno-chemicznych 
5.1.4. Przemiany fizyczno-chemiczne innych mikrozanieczyszczeń organicznych 
5.1.4.1. Przemiany związków chlorowcoorganicznych 
5.1.4.2. Fizyczno-chemiczne przemiany ftalanów 
5.1.4.3. Fizyczno-chemiczne przemiany nonylofenoli 
5.1.4.4. Fizyczno-chemiczne przemiany wybranych surfaktantów 
5.2. Biotransformacje mikrozanieczyszczeń organicznych 
5.2.1. Biodegradacja dioksyn, furanów, bifenyli 
5.2.2. Biotransformacje pestycydów 
5.2.3. Biodegradacja WWA 
5.2.4. Przemiany biologiczne innych mikrozanieczyszczeń organicznych 
5.2.4.1. Biotransformacje związków chlorowcoorganicznych 
5.2.4.2. Biotransformacje ftalanów 
5.2.4.3. Biotransformacje nonylofenoli 
5.2.4.4. Biotransformacje wybranych surfaktantów 

6. Mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach 
6.1. Występowanie dioksyn i furanów w środowisku wodnym 
6.2. Zanieczyszczenie środowiska wodnego pestycydami 
6.3. Występowanie WWA w środowisku wodnym 
6.4. Inne mikrozanieczyszczenia organiczne w środowisku wodnym 

7. Mikrozanieczyszczenia organiczne w glebach 
7.1. Występowanie dioksyn i furanów w glebach 
7.2. Pozostałości pestycydów w glebach 
7.3. Występowanie WWA glebach 
7.4. Występowanie innych mikrozanieczyszczeń organicznych w glebach 

8. Charakterystyka i występowanie pozostałych mikrozanieczyszczeń organicznych (emerging organic contaminants) w środowisku wodnym 
8.1. Farmaceutyki 
8.2. Kosmetyki i związki bakteriobójcze (Personal care produkt) 
8.3. Środki zmniejszające lub ograniczające palność (FRs - flame retardants) 
9. Kierunki badań mikrozanieczyszczeń organicznych w środowisku 
Literatura 
Zielona energia, zielone domy : nowe wyzwania dla Polski | J. Janiszewski (red.). | Toruń, 2013. | ENERGETYKA; OCHRONA ŚRODOWISKA
J. Janiszewski (red.). Zielona energia, zielone domy : nowe wyzwania dla Polski
32,00 zł
Zastosowanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego i stałego pola magnetycznego w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych | M. Krzemieniewski. | Olsztyn, 2012. |
M. Krzemieniewski. Zastosowanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego i stałego pola magnetycznego w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych
18,90 zł
Zaawansowane utlenianie w procesach oczyszczania wybranych ścieków przemysłowych | K. Barbusiński. | Gliwice, 2013. | Monografia | INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
K. Barbusiński. Zaawansowane utlenianie w procesach oczyszczania wybranych ścieków przemysłowych
23,10 zł
Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce : . Niemiec; S. Sadowska; O. Niemiec. Rzeszów-Nowy Sącz, 2010. ( OCHRONA ŚRODOWISKA ) ( TURYSTYKA )
Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w turystyce : . Niemiec; S. Sadowska; O. Niemiec. Rzeszów-Nowy Sącz, 2010. ( OCHRONA ŚRODOWISKA ) ( TURYSTYKA )
20,00 zł
Wodór jako paliwo.| J. Surygała.| Warszawa, 2008. | CHEMIA ; TRANSPORT ; OCHRONA ŚRODOWISKA
J. Surygała. Wodór jako paliwo.
27,97 zł
37,80 zł
Ustawa o ochronie przyrody : Komentarz | W. Radecki. | Wyd. III. | Warszawa, 2012. | PRAWO ; EKOLOGIA
W. Radecki. Ustawa o ochronie przyrody : Komentarz
115,00 zł
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Instrumetny administracyjno - prawne | M. Micińska. | Toruń, 2011.| PRAWO; OCHRONA ŚRODOWISKA
M. Micińska. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Instrumetny administracyjno - prawne
34,00 zł
Tendencje dynamiczne halofitów Kujaw | L. Twerd. | Bydgoszcz, 2012. | 
BIOLOGIA; OCHRONA ŚRODOWISKA
L. Twerd. Tendencje dynamiczne halofitów Kujaw
23,63 zł