Wydawnictwo

Nowości

Etnopolityka jako funkcjonalny element kształtujący system polityczny Republiki Zimbabwe | K. Chołaszczyńki. | Mado, Toruń, 2014. | ETNOPOLITYKA; POLITYKA
cena: 63,00 zł
cena: 85,00 zł
cena: 19,95 zł

G. Holik; K. Zieliński; D. Żmija. Wybrane kwestie społeczne w Polsce

 • Kod: AEK 177
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Cena: 19,95 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Holik G.; Zielińska K.; Żmija D.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 102
 • ISBN: 978-83-7252-651-9
 • oprawa: Miękka

Polityka społeczna to "działalność państwa, samorządów i organizacji poza¸rządowych, której celem jest poprawa położenia materialnego, asekuracja przed ryzykami życiowymi i wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych".
Przez "realną politykę społeczną należy rozumieć te działania państwa, które w sferze zabezpieczenia i usług społecz¸nych kształtują warunki życia jego obywateli".
Powstaje pytanie, co legitymizuje oddziaływanie władz publicznych na sferę podziału i co powoduje, że wyników alokacji rynkowej nie można zaakceptować.

Spis treści:
Wprowadzenie

1. Kwestia demograficzna
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Istota polityki ludnościowej
1.3. Kwestia demograficzna w Polsce w świetle tendencji rozwoju
ludnościowego
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Zmiany stanu ludności
1.3.3. Ruch naturalny
1.3.4. Migracje
1.3.5. Struktura ludności według płci
1.3.6. Struktura ludności według wieku
1.4. Podmioty polityki ludnościowej
1.5. Sposoby rozwiązywania kwestii demograficznej
Pytania

2. Ubóstwo jako kwestia społeczna
2.1. Istota ubóstwa
2.2. Przyczyny i skutki ubóstwa
2.3. Miary ubóstwa
2.4. Ubóstwo w Polsce
2.5. Podmioty działające na rzecz zwalczania ubóstwa
2.6. Sposoby rozwiązywania kwestii ubóstwa
Pytania

3. Kwestia bezrobocia
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Pojęcie i skutki bezrobocia
3.3. Charakterystyka zjawiska bezrobocia w Polsce
3.4. Podmioty działające na rzecz zwalczania bezrobocia
3.5. Sposoby rozwiązywania kwestii bezrobocia
Pytania

4. Ochrona zdrowia jako kwestia społeczna
4.1. Istota polityki zdrowotnej
4.2. Wskaźniki charakteryzujące stan zdrowia, potencjał i funkcjonowanie
służby zdrowia
4.3. Kierunki reform systemu ochrony zdrowia w Polsce
4.4. Charakterystyka kwestii ochrony zdrowia
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Stan zasobów materialnych
4.4.3. Kadra medyczna
4.4.4. Dostępność świadczeń medycznych
4.4.5. Dostęp do innowacji w ochronie zdrowia
4.4.6. Finansowanie ochrony zdrowia
4.4.7. Stan zdrowia społeczeństwa
4.5. Polski system ochrony zdrowia na tle państw europejskich
4.6. Podmioty działające na rzecz zdrowia
4.7. Strategie i programy ochrony zdrowia w Polsce
Pytania

Literatura

Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej | B. Jagusiak. |
Warszawa, 2011. | UE
B. Jagusiak. Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej
48,30 zł
Zrozumieć biedę : John Rawls-Amartya Sen | D. Zwarthoed. | Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; POLITYKA SPOŁECZNA
D. Zwarthoed. Zrozumieć biedę : John Rawls-Amartya Sen
23,50 zł
Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie | M. Garbat. | Zielona Góra, 2012. | POLITYKA SPOŁECZNA
M. Garbat. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie
95,00 zł
Zarządzanie i polityka społeczna : wybrane problemy| M. Duczal; T. Pokusa (red.).| Opole, 2010.| ZARZĄDZANIE; POLITYKA SPOŁECZNA
M. Duczal; T. Pokusa (red.). Zarządzanie i polityka społeczna : wybrane problemy
35,70 zł
Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast | P. Swaniewicz; 
J. Krukowska; P. Nowicka. | Warszawa, 2011. | POLITYKA
P. Swaniewicz; J. Krukowska; P. Nowicka. Zaniedbane dzielnice : w polityce wielkich miast
33,60 zł
Zabezpieczenie społeczne : istota i elementy systemu | R. Garbiec. | Częstochowa, 2008. | POLITYKA SPOŁECZNA
R. Garbiec. Zabezpieczenie społeczne : istota i elementy systemu
26,00 zł
Wymiary polityki społecznej | O. Kowalczyk; S. Kamiński (red.). | Wyd. II. | Wrocław, 2013. | POLITYKA SPOŁECZNA
O. Kowalczyk; S. Kamiński (red.). Wymiary polityki społecznej
38,00 zł
Wykluczenie | J. Damon. | Warszawa, 2012. | POLITYKA SPOŁECZNA; SOCJOLOGIA
J. Damon. Wykluczenie
22,50 zł