Wydawnictwo

Nowości

Człowiek wobec zagrożeń pogodowych: konfrontacja i prewencja | P. Próchniak. | Toruń, 2014. |
cena: 36,40 zł
cena: 39,20 zł
cena: 36,00 zł
cena: 50,40 zł
cena: 39,20 zł
cena: 39,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 39,00 zł

A. Demuth. Wybrane elementy stylu życia poznańskich elit społecznych w aspekcie stsusu społeczno-ekonomicznego. Implikacje biologiczne

 • Kod: AWF 110
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Akademia Wychowania Fizycznego
 • Cena: 46,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Demuth Anna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Poznań
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 188
 • ISBN: 978-83-61414-82-7
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Demuth Anna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Poznań
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 188
 • ISBN: 978-83-61414-82-7
 • oprawa: Miękka

Mowa tu o elicie, która „na mocy swych kompetencji umysłowo - moralnych i tradycyjnych talentów organizacyjnych może zajmować pozycję uprzywilejowaną, być przodownikiem       i przewodnikiem w strukturach społeczeństwa obywatelskiego, a także wychowywać członków tego społeczeństwa zgodnie ze swoimi wartościami i interesami”.
Treść prezentowanych w książce rozważań dotyczy różnic pomiędzy grupami stanowiącymi elitę powiatu poznańskiego. Celem pracy jest stworzenie obrazu stylu życia poznańskiej elity społecznej w aspekcie czynników społeczno-ekonomicznych. Celem dodatkowym jest odpowiedź na pytanie: jakie obiektywne i subiektywne czynniki decydują o zróżnicowaniu kondycji biologicznej i psychicznej współczesnej elity regionalnej?
Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Żywe lalki : powrót seksizmu | N. Walter. | Czarna Owca, Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; KULTURA
N. Walter. Żywe lalki : powrót seksizmu
34,90 zł
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc| 
U. Bartnikowska. A. Żyta.| Toruń, 2007.| SOCJOLOGIA
U. Bartnikowska. A. Żyta. Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc
24,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi | J. Niedbalski. |Łódź, 2013. | SOCJOLOGIA ; PEDAGOGIKA SPECJALNA
J. Niedbalski. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi
39,90 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć kulturę popularną | I J. Fiske. | Kraków, 2010. | SOCJOLOGIA KULTURY
I J. Fiske. Zrozumieć kulturę popularną
28,80 zł
36,00 zł