Wydawnictwo

Nowości

Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek |M. Wojciechowska. | Gdańsk, 2014. | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
cena: 37,80 zł
cena: 38,00 zł
cena: 52,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 30,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 42,00 zł

E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy

 • Kod: UMKW 178
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 52,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Głowacka E.; Kowalska M.; Krysiński P. (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 484
 • ISBN Kod: 9788323131755
 • ISBN: 978-83-231-3175-5
 • oprawa: Miękka

Problematyka tekstów zamieszczonych w monografii Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy obejmuje różnorodne pola badawcze, m.in. bibliologii i informatologii, socjologii, filozofii, kognitywistyki, literaturoznawstwa, informatyki i nauki o zarządzaniu. Obszary te spaja wspólny mianownik, którym jest komunikacja i informacja poddane naukowej refleksji. Mimo zróżnicowanej tematyki każdy z tekstów pozwala spojrzeć na komunikację i informację inaczej, wnosząc do stanu wiedzy szereg nowych ustaleń lub wskazując nowe pola badawcze – często w perspektywie inter/multidyscyplinarnej. Redaktorzy tomu mają nadzieję, że książka stanie się inspirującym głosem w dyskusji nad rolą społecznych aspektów komunikacji i informacji w kształtowaniu tożsamości współczesnego człowieka, a tym samym znajdzie szerokie grono czytelników.

SPIS TREŚCI
Wstęp / 13

Część 1
Komunikacja w cyberprzestrzeni: wizje, koncepcje, paradygmaty

Włodzisław Duch, Komunikacja jako rezonans między mózgami / 19
Tomasz Komendziński, Komunikacja jako podzielanie w świecie wirtualnym. Wokół teorii narzędzi (narzędzia fizyczne, konceptualne, wirtualne) / 51
Grzegorz Osiński, Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej / 69

Część 2
Język mediów: semiotyka, estetyka, oddziaływanie

Ewa Szczęsna, Problem znaczenia w nowych mediach – uwagi na marginesie sztuki digitalnej / 83
Maciej Durkiewicz, Z pogranicza genologii i semiotyki przedmiotów: uwagi o pojęciu gatunku tekstu w nowych mediach / 93
Wojciech J. Nowak,  Przekaz werbalny i wizualny w tekście japońskim / 107
Maria Przastek-Samokowa, Neosemantyzmy w tekstach informatologicznych na wybranych przykładach / 127
Maria Bereśniewicz, Lingua vulgaris − nowe leksyki heurystyczne: konfrontacja języka haseł przedmiotowych biblioteki narodowej z sieciowymi językami  wyszukiwawczymi / 141

Część 3
Kultura wieku informacji: społeczeństwo, media, internet

Piotr Grochowski, Folklor internetowy jako swoista forma komunikacji. Przypadek „Chytrej baby z Radomia” / 155
Monika Wąsik, Widz jako performer, gracz, aktant w intermedialnych przestrzeniach współczesnego teatru / 169
Adrian Uljasz, Internet a tradycyjne uczestnictwo w kulturze. Polska sztuka teatralna w przestrzeni wirtualnej / 179
Dorota Sochocka, Korzystanie z możliwości mediów społecznościowych przez muzea martyrologii w komunikacji z użytkownikami / 191
Marta Muzioł, Cmentarz wirtualny. Komunikacja internetowa w obliczu śmierci / 201
Renata Siuda-Ambroziak, Homo communicativus religiosus – wpływ mediów na ekspansję  Kościołów neopentekostalnych w Brazylii / 213

Część 4
Sieciowe systemy informacyjne: narzędzia, implementacje, projekty

Artur Machlarz, Nadinformatywność systemów informacyjnych / 231
Rafał Lewandowski, Kryteria oceny systemów informacyjnych w Internecie / 243
Natalia Pamuła-Cieślak, Wizualizacja i prezentacja informacji w wyszukiwarkach internetowych / 257
Veslava Osińska, Tomasz Komendziński, Naukowcy na Facebooku. Wizualizacja sieci społecznych w nauce / 269
Mariusz Jarocki, Android jako platforma zarządzania informacją − analiza możliwości systemu / 283
Piotr Nowak, Tradycyjne czasopismo naukowe vs. samopublikacja w dobie e-science / 297
Michał Zając, Od Produktu Totalnego do książki konwergencyjnej. Związki książki dla dzieci i młodzieży z innymi mediami / 313
Agnieszka Kida-Bosek, Kamil Stępień, Digitalizacja „Akcentu” − założenia i plany projektu / 323

Część 5
Użytkownicy informacji: kształtowanie postaw, przełamywanie ograniczeń, edukacja

Hanna Batorowska, Między dorosłością a dojrzałością informacyjną / 337
Bronisława Woźniczka-Paruzel, Komunikacja wizualno-przestrzenna osób niesłyszących a świat książki i informacji / 349
Małgorzata Kisilowska, Altruizm informacyjny jako przykład zmiany w zachowaniach pacjentów / 369
Lucyna Stetkiewicz, Komunikacja zapośredniczona przez komputer na przykładzie portalu lubimyczytać.pl / 332
Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz, Edukacja medialna i informacyjna w szkole.  O analizie programów nauczania / 379
Gabriela Meinardi, Information literacy jako narzędzie w nowej kulturze nauczania języków obcych / 393

Część 6
Komunikacja wewnętrzna a kultura organizacji: dzielenie się wiedzą, identyfikacja sytuacji kryzysowych, kreowanie wizerunku

Tadeusz Wojewódzki, Komunikacja wiedzy: efektywność i problemowa relewancja / 421
Aldona Glińska-Neweś, Kulturowe uwarunkowania komunikacji biznesowej / 437
Magdalena Kalińska, Wpływ pozytywnej komunikacji na efektywność pracy zespołowej / 449
Joanna Wińska, Język komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, czy to ma znaczenie? / 463
Emilia Lepkowska, Łukasz Jeszke, Iwona Wolniewicz-Pujanek, Komunikacja  w bibliotece akademickiej i jej rola jako narzędzia promocji zasobów i usług  w środowisku akademickim / 475

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych | K. Wolff (red.). | Warszawa, 2009. | Propozycje i Materiały, 75/SBP | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
K. Wolff (red.). Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych
22,62 zł
29,00 zł
Zarządzanie zmianami w bibliotece | M. Wojciechowska. | Warszawa, 2006. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka 83 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO ; ZARZĄDZANIE
M. Wojciechowska. Zarządzanie zmianami w bibliotece
36,66 zł
47,00 zł
Zarządzanie kadrami w bibliotece | J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). |Wyd. II. | Warszawa, 2011. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka, 97 | BIBLIOTEKARSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece
25,60 zł
32,00 zł
Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy | J. Nowicki (red.). | Warszawa, 2002. | Propozycje i materiały | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Nowicki (red.). Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy
10,92 zł
14,00 zł
Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach | J. Ratajewski. | Warszawa, 2002. | Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 51 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ratajewski. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach
28,08 zł
36,00 zł
Wizerunek biblioteki publicznej | B. Żołędowska-Król. | Katowice, 2006. | PN UŚ n 2420 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
B. Żołędowska-Król. Wizerunek biblioteki publicznej
12,00 zł
15,00 zł
Ustawa o bibliotekach : Komentarz | J. Ciechorski. | Warszawa, 2012. | Propozycje i Materiały 85 | PRAWO; BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ciechorski. Ustawa o bibliotekach : Komentarz
55,00 zł
Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej | N. Pamula-Cieślak. | Toruń, 2015. | INFORMACJA NAUKOWA
N. Pamula-Cieślak. Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej
38,00 zł