Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Opowieści o Polsce : retoryka narracji | J. Wasilewski. | headmade, Warszawa, 2014. | POLITYKA; MEDIA ; HISTORIA; DZIENNIKARSTWO
cena: 56,00 zł
cena: 20,00 zł
cena: 45,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 40,01 zł
cena: 42,00 zł
cena: 35,70 zł
cena: 44,00 zł
cena: 42,00 zł

Lublin, 2012. Współczesne media : Kryzys w mediach ?, T.1-2

 • Kod: UMCSW 888
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Cena: 63,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2012
 • ISBN Kod: 9788377841389
 • ISBN: 978-83-7784-138-9
 • oprawa: Miękka
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2012
 • ISBN Kod: 9788377841389
 • ISBN: 978-83-7784-138-9
 • oprawa: Miękka
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2012
 • ISBN Kod: 9788377841389
 • ISBN: 978-83-7784-138-9
 • oprawa: Miękka

Struktura publikacji "Współczesne media - kryzys w mediach" uwzględnia zarówno specyfikę zawartego w tytule zagadnienia, jak i to, że stało się ono przedmiotem analiz przeprowadzanych przez badaczy różnych dyscyplin naukowych - m. in. politologów, prawników i językoznawców - która to "wielogłosowość" pozwala na zobaczenie zjawiska z różnych perspektyw badawczych. Media są - z jednej strony - podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie obrazu kryzysu w ogóle oraz obrazu poszczególnych jego przejawów. Z drugiej zaś, są też przedmiotem oddziaływania czynników, które kryzys wywołują. Dzięki tej monografii Czytelnik otrzyma argumenty potwierdzające tezę, że media są rodzajem kodu komunikacyjnego, za pomocą którego tworzony jest obraz kryzysu oraz obraz sytuacji uznawanych za kryzysowe. A także odnajdzie odpowiedź na pytania dotyczące diagnozowanego współcześnie kryzysu funkcjonowania mediów.
Znani z mediów o mediach i nie tylko| J. Balicki, M. Sobocińska. (red.). | 
Toruń, 2011.| MEDIA
J. Balicki, M. Sobocińska. (red.). Znani z mediów o mediach i nie tylko
37,00 zł
Zmierzch telewizji ? : Przemiany medium : antologia | T. Bielak; M. Filiciak; 
G. Ptaszek (red.). | Warszawa, 2011. | MEDIA ; SOCJOLOGIA ; 
KULTUROZNAWSTWO
T. Bielak; M. Filiciak; G. Ptaszek (red.). Zmierzch telewizji ? : Przemiany medium : antologia
43,05 zł
Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania | P. Dudek; M. Kuś (red.). |
Toruń, 2010. | (Nauka o Komunikowaniu) | MEDIA I KOMUNIKACJA
P. Dudek; M. Kuś (red.). Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania
36,00 zł
Zarys aksjologii Internetu : netykieta jako system norm i wartości sieci | 
M. P. Pręgowski. | Toruń, 2012. | Oblicza Mediów | MEDIOZNAWSTWO;
SOCJOLOGIA
M. P. Pręgowski. Zarys aksjologii Internetu : netykieta jako system norm i wartości sieci
34,00 zł
Wystąpienia perswazyjne : biznes, media, polityka |E. Żurek.| Warszawa, 2010.|(Akadenia Rozwoju Osobistego) | PSYCHOLOGIA
E. Żurek. Wystąpienia perswazyjne : biznes, media, polityka
39,90 zł
Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki | M. Magoska (red.). | Kraków, 2008. | MEDIA ; POLITYKA
M. Magoska (red.). Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki
23,50 zł
31,40 zł
WWW - w sieci metafor : strona internetowa jako przedmiot badań naukowych | A. Dytman-Stasieńko; J. Stasieńko (red.). |
Wrocław, 2008. | (Język@multimedia 2) | SOCJOLOGIA ; INFORMATYKA
( KULTUROZNAWSTWO ) ( MEDIA I KOMUNIKACJA )
A. Dytman-Stasieńko; J. Stasieńko (red.). WWW - w sieci metafor : strona internetowa jako przedmiot badań naukowych
79,00 zł
Współczesne media : Wolne media ?, T.1-3 | Lublin, 2010. | MEDIA
Lublin, 2010. Współczesne media : Wolne media ?, T.1-3
73,50 zł