Wydawnictwo

Nowości

Ustawa o opłacie skarbowej : Komentarz | P. Borszowski; A. Małecka. | Komentarze Praktyczne | Warszawa, 2014. | PRAWO
cena: 89,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 65,00 zł

B. Ćwierz-Matysiak Wprowadzenie do prawa dla ekonomistów

 • Kod: AEOL 081
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydawnictwo
 • Cena: 35,60 zł44,50 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: B. Ćwierz-Matysiak
 • Miejsce: Wrocław
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 456
 • ISBN: 83-7011-694-9
 • oprawa: Miękka

Prezentowany podręcznik stanowi staranne opracowanie, obszerne i wyczerpujące kompendium wiedzy prawniczej, zawierające elementy prawoznawstwa oraz różnorodnych dziedzin prawa, których znajomość jest niezbędna ekonomistom w dalszym studiowaniu prawa gospodarczego i innych dyscyplin związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera omówienie elementów prawoznawstwa, przedstawione są więc instytucje państwa i prawa, zasady tworzenia prawa, system źródeł prawa polskiego, podstawowe narzędzia interpretacji prawa, stosunki prawne, podmioty prawa, stosowanie i przestrzeganie prawa. W drugiej części Autorka scharakteryzowała podstawowe części prawa: konstytucyjne, administracyjne, karne, cywilne i procesowe.

 
 
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł