Wydawnictwo

Nowości

Święty Jakub Apostoł : Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Sabtiago de Compostela | A.M. Wyrwa. | Lednica-Poznań, 2009. | HISTORIA ; ARCHEOLOGIA
cena: 26,25 zł
cena: 50,00 zł

B. Stanisławski; W. Filipowiak. Wolin wczesnośredniowieczny, cz. 1

 • Kod: TRIO 340
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo TRIO
 • Cena: 58,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Stanisławski Błażej; Filipowiak Władysław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 370
 • ISBN Kod: 9788374363129
 • ISBN: 978-83-7436-312-9
 • oprawa: Twarda

Wydanie wspólne z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN

W książce zostały przedstawione wyniki najnowszych badań wykopaliskowych, rezultaty studiów problemowych oraz podsumowanie ponad stu lat badań archeologicznych i historycznych kompleksu osadniczego nad Dziwną oraz kultury jego mieszkańców. A także nowe interpretacje czterech stuleci dziejów najpierw osady, a później grodu (VIII/IX?XII w.), kultury wolinian oraz roli, jaką odgrywał ten ośrodek w procesach zachodzących w strefie Morza Bałtyckiego oraz na ziemiach polskich. Wolin był w okresie wczesnego średniowiecza jednym z najważniejszych ośrodków w strefie nadbałtyckiej. Zamieszkiwała go

głównie ludność słowiańska. W okresie największej świetności Wolin był jednak zdominowany przez żywioł wikiński (2. połowa X ? 1. połowa XI stulecia). W tym czasie gród stał się wielkim centrum produkcji rzemieślniczej, węzłem komunikacyjnym oraz miejscem wymiany dóbr.

Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu | M. Miśkiewicz.| Warszawa, 2010.| ARCHEOLOGIA
M. Miśkiewicz. Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu
39,00 zł
Zdobywcy północnego Atlantyku | P. Urbańczyk. | Toruń, 2012. | HISTORIA 
ARCHEOLOGIA
P. Urbańczyk. Zdobywcy północnego Atlantyku
44,00 zł
Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu na obszarach obecnego pogranicza Górnego Śląska i Małopolski (2 połowa XI-XII/XIII w.) |D. Rozmus. | Kraków, 2014. | HISTORIA ; ARCHEOLOGIA
D. Rozmus. Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu na obszarach obecnego pogranicza Górnego Śląska i Małopolski (2 połowa XI-XII/XIII w.)
50,00 zł
U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych | Sz. Rzepecki. | Łódź, 2011. | ARCHEOLOGIA
Sz. Rzepecki. U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych
115,00 zł
Szczecin wczesnośredniowieczny : Nadodrzańskie centrum | A.B. Kowalska;M. Dworaczyk. | Warszawa, 2011. | Origines Polonarum, T. V | ARCHEOLOGIA
A.B. Kowalska;M. Dworaczyk. Szczecin wczesnośredniowieczny : Nadodrzańskie centrum
68,00 zł
Święty Jakub Apostoł : Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Sabtiago de Compostela | A.M. Wyrwa. | Lednica-Poznań, 2009. | HISTORIA ; ARCHEOLOGIA
A.M. Wyrwa. Święty Jakub Apostoł : Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Sabtiago de Compostela
26,25 zł
Światło z popiołu : wędrówki ludów w Europie w IV i V wieku | M. Mączyńska. | Warszawa, 2013. | HISTORIA ; ARCHEOLOGIA
M. Mączyńska. Światło z popiołu : wędrówki ludów w Europie w IV i V wieku
45,00 zł
Społeczeństwa Europy pradziejowej : podręcznik dla studentów archeologii i historii | A. Ciesielska. | Poznań, 2011. | ARCHEOLOGIA; HISTORIA
A. Ciesielska. Społeczeństwa Europy pradziejowej : podręcznik dla studentów archeologii i historii
35,28 zł