Wydawnictwo

Nowości

Gierek : człowiek z węgla | P. Gajdziński. | Wyda. Poznańskie, Poznań, 2014. | BIOGRAFIE; HISTORIA
cena: 49,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 29,40 zł
cena: 44,90 zł
cena: 64,00 zł
cena: 43,00 zł
cena: 59,90 zł
cena: 32,00 zł
cena: 34,90 zł

J. Kurczewski; M. Cichomski; K. Wiliński.Wielkie bazary warszawskie

 • Kod: TRIO 278
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo TRIO
 • Cena: 33,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kurczewski J. Cichomski M.; Wiliński K.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 255 + fot.
 • ISBN Kod: 9788374361392
 • ISBN: 978-83-7436-139-2
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kurczewski J. Cichomski M.; Wiliński K.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 255 + fot.
 • ISBN Kod: 9788374361392
 • ISBN: 978-83-7436-139-2
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kurczewski J. Cichomski M.; Wiliński K.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 255 + fot.
 • ISBN Kod: 9788374361392
 • ISBN: 978-83-7436-139-2
 • oprawa: Miękka

Praca Wielkie bazary warszawskie. Środowisko społeczne, kultura i problem społeczny Jacka Kurczewskiego, Mariusza Cichomskiego, Krzysztofa Wilińskiego jest opisem życia wielkich warszawskich bazarów – Różyckiego i Jarmarku Europa. Ich złote czasy zachowane są we wspomnieniach bywalców – kupców, klientów i policjantów.
Badacze przedstawiają podstawowe interakcje społeczne dominujące w tych miejscach oraz walkę prowadzoną przez środowiska drobnej klasy średniej, jaką są handlarze bazarowi, o przetrwanie wielkich bazarów. Książka ukaże się w serii: Obyczaje – prawo i polityka – życie codzienne, której twórcą jest właśnie profesor Jacek Kurczewski.
Spis treści
Wstęp
 
Rozdział 1. Warszawski bazar jako zjawisko społeczne i gospodarcze
 
Rozdział 2.  Fenomenologia bazaru
Kultura bazaru
Performance
Anabasis
 
Rozdział 3. „A kiedy ... przekroczysz Rubikonu bramy...” Ogólna charakterystyka targowiska
Historia bazaru Różyckiego
Ogólna charakterystyka bazaru
Wędrówka po bazarze w 1987 roku
Wędrówka po dzisiejszym bazarze
 
Rozdział 4. Bazarowa społeczność – przemiany struktury społecznej na bazarze Różyckiego w latach 1987–2007 
Nieformalna struktura społeczna ze względu na rodzaj uczestnictwa w społeczności targowiska
Kupcy
„Naręczniacy”
Klienci
Obsługa bazaru
Miłośnicy bazaru
Margines bazaru
Struktura organizacji formalnych
  
Rozdział 5. Bazar Różyckiego jako system organizacyjny w świetle funkcjonalizmu systemowego Niklasa Luhmanna
 
Rozdział 6.  „... tam nie było legalu...” Przestępczość na „Różycu”
Kieszonkowcy
„Wyrwy”
„Przewały”
Rosjanie
Rozboje
Włamania
Grupy przestępcze
Haracze
Młode pokolenie
Schronienie
Paserka
Bójki
Przekupstwa
„Mokra robota”
Przemyt towarów
Lokale
Posterunek
Grupa bazarowa
Ofiary przestępstw
 
Rozdział 7.  Od zyzola do „Pershinga”. Przekształcanie się lokalnych struktur przestępczych w mafię
Organizacja benkla
Warianty gry w benklu
Czy benklarze to oszuści?
Od benkla do mafii
  
Rozdział 8. „Dziś obcy rzadko się tu zapuszczają...” Lata dziewięćdziesiąte: wielkie nadzieje
walka – legenda – teraźniejszość
Wielkie nadzieje
Walka
I tak narodziła się nowa... legenda
Naturalna historia problemów społecznych
„Dziś, panie, na »Różycu« marazm i stagnacja”
Między targowiskiem a skansenem – „szklane domy”
 
Rozdział  9. Stadion Dziesięciolecia – „awangarda polskiego kapitalizmu”
Na początku był stadion
Kulturowy tygiel
Polscy kupcy
Klienci
Obsługa bazaru
Przestępczość
 
Zakończenie I. Bazar w czasie
Zakończenie 2. Bazar jako przestrzeń odświętna
Bibliografia

Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł