Wydawnictwo

Nowości

Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia | M.J. Cyrklaff. | Toruń, 2014. | BIBLIOLOGIA; EDUKACJA; PSYCHOLOGIA
cena: 30,00 zł
cena: 39,20 zł
cena: 42,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 25,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 36,00 zł
cena: 63,00 zł

E. Zierkiewicz.Poradnik - oferta wirtualnej pomocy ?

 • Kod: IMP 208
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"
 • Cena: 28,00 zł35,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: E. Zierkiewicz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 236
 • ISBN Kod: 8373083987
 • oprawa: Miękka

Autorka podejmuje temat niezwykle ważny w perspektywie jednostkowej i społecznej. Poradniki można traktować jako szansę poprawy kondycji psychicznej członków społeczeństwa, zwłaszcza w sytuacji, w której oferta pomocowa jest ciągle zbyt skąpa w stosunku do potrzeb. Ważną rzeczą jest przyjrzenie się, jak spełniają one tę pomocową funkcję. W poradnikach znajdują swe odbicie z jednej strony potrzeby i problemy, z jakimi przychodzi się borykać współczesnemu człowiekowi, z drugiej strony są wymagania, jakie stawia przed nim społeczeństwo. Szkicują one model sukcesu, ilustrują nurtujące ludzi lęki i obawy, pokazują świat dążeń i pragnień. Są ważnym elementem dialogu społecznego. Wszystkie te kwestie porusza w swej pracy Edyta Zierkiewicz.
Książka skierowana jest do odbiorcy zainteresowanego współczesną kulturą popularną i sposobami uczestniczenia w niej, problemami pomocowymi, zagadnieniami szeroko rozumianego poradnictwa, wpływem społecznym, relacją autor-czytelnik, rynkiem wydawniczym i jego prawami, krótko mówiąc do czytelnika mającego pewne przygotowanie humanistyczne. Książka powinna zainteresować psychologów, socjologów, pedagogów, kulturoznawców i literaturoznawców.


SPIS TREŚCI

Wstęp

 

Rozdział pierwszy

Piśmiennictwo poradnikowe w badaniach naukowych

1. Badania nad czytelnikami książek w Polsce

2. Ambiwalentna ocena poradnika w badaniach psychologów

    2.1. Badania ewaluacyjne piśmiennictwa poradnikowego

    2.2. Możliwość wykorzystywania poradników w pracy zawodowej przez doradców i terapeutów

    2.3. Kontrowersje wokół oceny wpływu treści poradników na czytelników

    2.4. Odkrywanie manipulacji w piśmiennictwie poradnikowym

3. Oświeceniowy charakter poradnika w badaniach pedagogicznych

    3.1. Polskie badania pedagogiczne nad wykorzystaniem poradników

    3.2. Amerykańskie badania pedagogiczne

4. Poradnik jako zjawisko kulturowe w badaniach socjologicznych

 

Rozdział drugi

Specyfika poradnikowego „gatunku”

1. Empiryczne rozpoznawanie swoistości „gatunku” poradnikowego

2. Definiowanie poradnika

3. Cechy poradnika jako towaru

4. Cechy tekstu poradnikowego

    4.1. Struktura treści poradnika

    4.2. Poradnikowe środki stylistyczne

5.      Piśmiennictwo poradnikowe w perspektywie poradoznawczej


Rozdział trzeci

Bezpośrednia relacja poradnicza jako model dla relacji zapośredniczonej poradnikiem

1. Rodzaje relacji pomocy

2. Relacja poradnicza w kontakcie bezpośrednim

    2.1. Warunki zawiązywania relacji pomocowej

    2.2. Struktura relacji pomocowej

    2.3. Przebieg relacji pomocowej

    2.4. Najważniejsze cechy bezpośredniej relacji pomocowej

3. Relacje pomocy nawiązywane poprzez poradnik

 

Rozdział czwarty

Autorzy poradników jako doradcy

1. Kim jest autor poradnika

2. Doradca jako osoba i jako profesjonalista

3. Autor wewnętrzny poradnika. Możliwość odczytania doradcy wpisanego w tekst

    3.1. Informacje na okładce poradnika jako wizytówka doradcy

            3.1.1. Nazwisko autora

            3.1.2. Tytuł książki i obietnica w nim zawarta

    3.2. Budowanie roli doradcy, czyli nawiązywanie relacji pomocowej

    3.3. Doradca wirtualny jako osoba i jako (nie)profesjonalista od pomagania

4. Warsztat doradcy wirtualnego

    4.1. Środki retoryczne wykorzystywane przez autorów      współczesnych poradników

            4.1.1. Przykłady i anegdoty

            4.1.2. Metafora

            4.1.3. Aforyzmy

            4.1.4. Techniki orientalne na przykładzie afirmacji

    4.2. Formy komunikowania się autora-doradcy z czytelnikiem    -radzącym się

            4.2.1. Kazanie

            4.2.2. Perswazja

            4.2.3. Metakomunikaty używane przez autorów-doradców                                       4.2.4.  Testy autodiagnozy

 

Rozdział piąty

Czytelnicy poradników jako radzący się

1. Niejednoznaczność relacji autor – czytelnik poradnika

2. Kim jest czytelnik?

3. Czytelnik w ujęciu socjologicznym – odbiorca

    3.1. Teoria wykorzystania i zaspokojenia

    3.2. Koncepcja eskapistyczna i koncepcja interpretującej wspólnoty

    3.3. Koncepcja rozrzedzonej kultury

4. Feministyczne interpretacje czytelnictwa poradników

    4.1. Krytyka ideologii i języka piśmiennictwa poradnikowego

    4.2. Treści (anty)feministyczne w poradnikach

    4.3. Liberalne i radykalne nastawienie do poradników

    4.4. Wzmacnianie czytelniczek i krytyka piśmiennictwa poradnikowego

    4.5. Koncepcja masowej komunikacji porady

5. Czytelnik w ujęciu poradoznawczym – radzący się

    5.1. Sytuacja radzącego się

    5.2. Osoby radzące się w roli czytelników

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1 | M. Kostka-Szymańska; 
A. Siudem (red.). | Lublin, 2013. | PSYCHOLOGIA; SOCJOLOGIA; EDUKACJA
M. Kostka-Szymańska; A. Siudem (red.). Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1
35,70 zł
Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie : Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-t. I | J. Domalewski; K. Wasielewski (red.). |
Toruń, 2011. | EDUKACJA ; SOCJOLOGIA
J. Domalewski; K. Wasielewski (red.). Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie : Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-t. I
35,00 zł
Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków | E. Kowalska. | Wyd. II. | Kraków, 2013. | EDUKACJA; PRAWO
E. Kowalska. Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków
40,00 zł
Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli | A. Wiłkomirska. | Warszawa, 2002. | EDUKACJA
A. Wiłkomirska. Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli
19,60 zł
28,00 zł
Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko | K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.).|
Toruń, 2010.| EDUKACJA; ZARZĄDZANIE
K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.). Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko
35,00 zł
Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie | W. Makuła. | Nowy Sącz, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA FIZYCZNA
W. Makuła. Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł
Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji | H. Grabowski. | Kraków, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA
H. Grabowski. Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji
20,00 zł