Wydawnictwo

Nowości

Camino Polaco 1 : Teologia-Sztuka-Historia-Teraźniejszość | P. Roszak; W. Rozynkowski (red.). | Toruń, 2014. | TEOLOGIA; SOCJOLOGIA; HISTORIA
cena: 32,00 zł
cena: 49,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 59,90 zł
cena: 64,00 zł
cena: 29,40 zł
cena: 44,90 zł
cena: 43,00 zł

B. Kalinowska-Witek. W rodzinie i dla rodziny ... : edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego

 • Kod: UMCSW 834
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Cena: 35,70 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kalinowska-Witek Barbara
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 267
 • ISBN Kod: 9788377840702
 • ISBN: 978-83-7784-070-2
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kalinowska-Witek Barbara
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 267
 • ISBN Kod: 9788377840702
 • ISBN: 978-83-7784-070-2
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kalinowska-Witek Barbara
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 267
 • ISBN Kod: 9788377840702
 • ISBN: 978-83-7784-070-2
 • oprawa: Miękka

Sytuacja kobiet na przestrzeni wieków była uzależniona od pozycji społecznej i statusu materialnego rodziny. Funkcjonowały one w roli żon, matek i opiekunek domowego ogniska.
Były odpowiedzielne za wychowanie dzieci i zaspokajanie potrzeb domowników. Ich zadania wyznaczały uwarunkowania polityczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe kraju, w którym żyły. Dopiero XIX wiek przyczynił się do rozwoju ruchu emancypacji kobiet.
Na ziemiach polskich główną przyczyną podejmowania przez kobiety pracy zarobkowej oraz dążenia do zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym nie były jednak hasła emancypacyjne, chociaż i one odegrały pewną rolę.
Znacznie bardziej istotna okazała się konieczność zarobienia na utrzymanie własne i swojego potomstwa.
W XIX wieku edukacja dziewcząt przeważnie odbywała się w rodzinie. Chociaż więc w jego II połowie dziewczęta coraz częściej podejmowały naukę, a potem pracę zarobkową poza rodziną, publicysci wielu czasopism zwracali uwagę, że młode kobiety nie mogą przy tym zapominać o swych obowiązkach w rodzinie i dla rodziny. Tym bardziej, że w kraju pozbawionym własnej państwowości, to właśnie rodzina miała strzec istotnych wartości narodowych, religijnych i społecznych.
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł